1011 Bjørnejakt- lisensfelling

Godkjent for 4–8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi deltakerne en innføring innen jakt og felling av bjørn

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Jegere med interesse for bjørnejakt

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Teoretisk undervisning om bjørn og bjørnejakt

Stikkord:

 • Sikker og human jakt
 • Bjørnens anatomi og fysiologi
 • Bjørnens adferd
 • Spor og sportegn
 • Bruk av hund
 • Jaktformer
 • Posteringsjegeren, våpen og amm.
 • Skyting mot bjørn på jakt
 • Etter at bjørnen er skutt
 • Orientering om skyteøvelsene

Arbeidsform:
Foredrag og diskusjoner

2. samling
TmL: 4
Tema:
Hvordan skape de beste jaktskudd

Stikkord:

 • Øve på skyting av bjørneprøven:
  - 4 skudd mot sidefigur,
  - 100 m 4 skudd mot sidefigur,
  - 50 m 2 skudd mot frontfigur,
  - 20 m.
 • Skytestillinger for sikre skudd
 • Innskyting og skyteøvelser

Arbeidsform:
Praktisk skytetrening

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Heftet; Jakt på bjørn. utgitt av NINA/NJFF

For lærer/instruktør:

 • Power point utarbeidet av NJFF-Nord-Trøndelag Heftet Jakt på bjørn. utgitt av NINA/NJFF

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold. 

Krav til lærer/instruktør

Høy kompetanse innen bjørnens biologi og anatomi. Høy kompetanse innen skyting med rifle. NJFFs rifleinstruktører