1011 Bjørnejakt- lisensfelling

Mål:

Gi deltakerne en innføring innen jakt og felling av bjørn

Målgruppe:

Jegere med interesse for bjørnejakt

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Teoretisk undervisning om bjørn og bjørnejakt

Stikkord:

- Sikker og human jakt
- Bjørnens anatomi og fysiologi
- Bjørnens adferd
- Spor og sportegn
- Bruk av hund
- Jaktformer
- Posteringsjegeren, våpen og amm.
- Skyting mot bjørn på jakt
- Etter at bjørnen er skutt
- Orientering om skyteøvelsene

Arbeidsform:

Foredrag og diskusjoner

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Hvordan skape de beste jaktskudd

Stikkord:

Øve på skyting av bjørneprøven; 4 skudd mot sidefigur, 100 m 4 skudd mot sidefigur, 50 m 2 skudd mot frontfigur, 20 m.
Skytestillinger for sikre skudd
Innskyting og skyteøvelser

Arbeidsform:

Praktisk skytetrening

Litteratur/materiell for deltakerne:

Heftet; Jakt på bjørn. utgitt av NINA/NJFF

Krav til lærer/instruktør:

Høy kompetanse innen bjørnens biologi og anatomi. Høy kompetanse innen skyting med rifle. NJFFs rifleinstruktører

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Power point utarbeidet av NJFF-Nord-Trøndelag Heftet Jakt på bjørn. utgitt av NINA/NJFF

Opplegg for evaluering: