101 Soppkurs for viderekomne

Godkjent for 15-20 timer  |  5-20 deltakere

Mål, læringsmål

Deltakerne skal etter gjennomført kurs kunne bestemme de vanligste matsoppene og de vanligste giftsoppene i vårt distrikt. De skal ha et grundigere kjennskap til de viktigste slekter av storsopper og nøkkelkarakterer innen de forskjellige familier og slekter.

Målgruppe og forkunnskaper

Deltakere som har gjennomgått grunnkurs i sopp og andre soppinteresserte.

Kursinnhold

 1. samling
  Timer med lærer: 3
  Tema:
  Generelt om sopp og om hvordan bestemme sopp. Inndeling av skivesopper etter sporepulverfarge.
  Rørsopper. Generelt om bygning og økologi.
  Arbeidsform:
  Forelesning med demonstrasjon av friske sopper. Bestemmelsesøvelser.

 2. samling
  Timer med lærer: 3
  Tema:
  Slekter med hvite sporer.
  Stikkord:
  Hvitsporete slekter: Fluesopper Amanita, traktsopper Citocybe og musseronger Tricholoma..
  Kremler og risker.
  Arbeidsform:
  Forelesning med demonstrasjon av friske sopper. Bestemmelsesøvelser.

 3. samling
  Timer med lærer: 3
  Tema:

  Rødsporete, svartsporete og brunsporete slekter. Piggsopp, fåresopp, kantareller, buksopper.
  Arbeidsform:
  Forelesning med demonstrasjon av friske sopper. Bestemmelsesøvelser.

 4. samling
  Timer med lærer: 6
  Tema:
  Ekskursjon.
  Stikkord:
  Innsamling og bestemmelse av sopp
  Arbeidsform:
  Ekskursjon med sortering og bestemmelser av innsamlet materiale.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Forelesning
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon

Ekskursjon med sopplukking

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Instruktøren bør være soppsakkyndig eller kunne dokumentere tilsvarende kunnskaper.

Læringsressurser

Norske sopper, I.L. Egeland & S. Myhr, 4. utg. 2011, ISBN 978-82-05-41485-3.
Kompendium for utdannelse av soppsakkyndige, Norges sopp- og nyttevekstforbund 2012..

Eventuelle merknader

Deltakerne tar med seg friskt materiale til hver kurskveld i den grad dette er mulig.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.