101 Sopp: Påbyggingskurs i soppkunnskap

Godkjent for 10–30 timer  |  4–25 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset skal gi grundig kjennskap til de viktigste grupper og slekter av storsopper og tilhørende nøkkelkarakterer.

Følgende temaer dekkes:
• Rørsopper, poresopper, ribbesopper og buksopper
• Inndeling av skivesopper etter sporepulverfarge
• Slekter med hvite, svarte, brune og rosa sporer
• Generelt om soppens oppbygning og økologi
• Generelt om hvordan bestemme sopp

Under hvert punkt vil man lære et utvalg arter, i alt cirka 35 arter, både matsopper og giftsopper.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset passer den som har grunnleggende kunnskap om sopp tilsvarende 346 Sopp: Grunnkurs sopp.

Innhold

Deltakerne skal få grundig kjennskap til de viktigste grupper og slekter av storsopper og nøkkelkarakterer innen de forskjellige familier og slekter som kremler, risker og sjampinjonger.

Følgende temaer skal dekkes:
• Generelt om soppens oppbygning og økologi
• Generelt om hvordan bestemme sopp
• Rørsopper, poresopper, ribbesopper og buksopper
• Inndeling av skivesopper etter sporepulverfarge
• Slekter med hvite, svarte, brune og rosa sporer

Under hvert punkt vil man lære et utvalg sopper , i alt cirka 35 arter, både matsopper og giftsopper. Sopputvalget vil ta utgangspunkt i artene som presenteres i Påbyggingskurs for soppkunnskap, men for lokale kurs vil det tilpasses årets sesong og terreng og sted kurset holdes.

Det vil også bli en kort repetisjon av utvalget sopparter fra 346 Sopp: Grunnkurs sopp.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Innholdet i nettkurset Påbyggingskurs for soppkunnskap er basen for studieplanen, men uten at det krever at deltakerne har individuell tilgang. I kurset blir hver art grundig presentert med foto, beskrivelse og undervisningsfilm. Du får testet dine kunnskaper gjennom ulike quizer. (Nettkurset Påbyggingskurs for soppkunnskap legges ut i NSNFs kursportal før sommeren 2024.)

Her er noen flere aktuelle læringsressurser til kurset:
Kompendium for soppsakkyndige (NSNF)
Sopphåndboka (Marstad)
Soppboka (Gulden/Marstad)

Disse bøkene kan kjøpes i NSNFs nettbutikk. Se også vår oversikt med aktuell faglitteratur om soppkunnskap.

Organisering og arbeidsmåter

Studieplanen kan gjennomføres på to måter:

Teorikurs: Soppsesongen er kort og det er rasjonelt å jobbe med teorigrunnlaget uavhengig av sesong. Man kan derfor tilby et selvstendig opplegg med nettbaserte forelesninger
rundt «Påbyggingskurs for soppkunnskap». Det passer med fem nettmøter á to timer.

Feltkurs: Dette er den tradisjonelle måten å gjennomføre påbyggingskurset på. Man lærer best ved å kjenne og lukte på soppene ute i naturen. Ekskursjoner kan kombineres med noe forelesning innendørs.

 

Krav til lærer/instruktør

Lærer/instruktør må være sertifisert soppkontrollør.

Avsluttende prøve/eksamen

Kurset har ingen avsluttende prøve.

Utfyllende opplysninger

Ta kontakt med din lokale forening eller sjekk NSNFs kalender for informasjon om lokale kurs.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.