101 Sopp: Påbyggingskurs i soppkunnskap

Godkjent for 15–25 timer  |  4–25 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal etter gjennomført kurs kunne bestemme de vanligste matsoppene og de vanligste giftsoppene i sitt distrikt. De skal ha et grundig kjennskap til de viktigste slekter av storsopper og nøkkelkarakterer innen de forskjellige familier og slekter.

 

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset passer for deltakere som har gjennomgått grunnkurs i sopp og andre soppinteresserte.
Medlemmer i Norges sopp- og nyttevekstforbund skal få redusert pris om kurset har deltakeravgift.

Innhold

Studieplanen må oppfattes som en rammeplan både for innhold og organisering. Arrangøren må derfor lage et opplegg som er tilpasset stedets og sesongens artsutvalg. Arrangøren kan også velge om om kurset skal gå i en eller to helger og/eller på kveldstid på hverdager.

Følgende temaer skal dekkes:
• Generelt om sopp og om hvordan bestemme sopp
• Inndeling av skivesopper etter sporepulverfarge
• Rørsopper
• Generelt om bygning og økologi
• Slekter med hvite sporer
• Rødsporete, svartsporete og brunsporete slekter
• Slørsopper, piggsopper, fåresopp, kantareller, buksopper

Det er et klart mål at deltakerne skal få se friskt materiale av soppene som gjennomgås.

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Kompendium for soppsakkyndige, Norges sopp- og nyttevekstforbund,  nyeste utgave (se soppognyttevekster.no/nettbutikk)
Soppboka/Gro Gulden og Per Marstad, Gyldendal Damm 2018 eller nyere utgaver
Fungi of temperate Europe/Jens H. Petersen og Thomas Læssøe, Princeton  University Press 2019 eller dansk versjon  Nordeuropas svampe (bind 1 og 2)

Organisering og arbeidsmåter

Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid


Vi anbefaler at så mye som praktisk mulig av kurset holdes ute i naturen. Det er praktisk å starte og oppsummere inne, men det gir bedre læring og større engasjement når man integrerer teorien underveis på turene. Tenk derfor gjennom hvor mye du egentlig trenger å være innendørs.

Krav til lærer/instruktør

Kursleder skal være autorisert soppkontrollør og ha erfaring som leder av soppturer.

Hvis man har  opp mot  15 deltakere, bør det være med en assistent.

Har kurset opp mot 25 deltakere, bør man vurdere å bruke to kursledere.  

Avsluttende prøve/eksamen

Kurset har ikke en formell avsluttende prøve.  Det er likevel et pedagogisk mål at deltakerne på slutten får anledning til å teste hva de har lært.  Vi anbefaler derfor å lage en utstilling med flest mulig av soppene/slektene som deltakerne kan prøve å sette navn på.   

Utfyllende opplysninger

Kursbevis sendes ut etter fullført kurs.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.