1009 Runderingskurs for nybegynnere

Godkjent for 8–17 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Hundefører skal få en innføring i hva rundering er, og hvordan en kan starte innlæringen av rundering med hunden sin.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som har lyst til å lære hva rundering er for noe og hvordan en kan starte innlæringen med sin hund.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Teorikveld - innføring i rundering.

Stikkord
Hva er rundering? Hvordan en ferdig øvelse ser ut. Bruk av positiv forsterkning, hvilken belønning liker din hund best?, figurantarbeid, søksmønster, flying(passering), plassering av figuranter, meldingsformer, fremdrift, blindslag, skogslydighet, bruk av vinden, viktige begreper brukt i runderingstrening.

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk undervisning ved bruk av powerpoint. Presentasjonen brukes som et kompendium. Viser utstyr som trengs.

Problemstillinger
Fokus på figurantarbeid/belønning av hunden. Hva liker din hund best? Lek/godbiter? Hvordan liker din hund å leke, og med hva?

2. samling
Timer med lærer: 5
Tema
Praktisk trening, oppstart av runderingstreningen

Stikkord
Demonstrasjon av "ferdig øvelse" med og uten melding, sosialiseringsring, utprøving av ulike belønningsformer for den enkelte hund, figurantarbeid, søksmønsteret, flying, enkeltslag, førers oppgaver og plassering på midtlinja.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk trening med individuell veiledning, en og en ekvipasje. Hundeførerne er figuranter for hverandre.

Problemstillinger
Hvordan liker din hund å bli belønnet? Ulike belønningsmåter? Hvordan plassere seg i terrenget som figurant?

3. samling
Timer med lærer: 5
Tema
Praktisk trening, med hver enkelt ekvipasje fortsetter.

Stikkord
Flying, enkeltslag, belønning, figurantarbeid, påvirkning (lyd,syn vind), informasjon og demonstrasjon av apport-trening (grunnleggende i forhold til meldetrening), overværstrening, individuell evaluering tilbakemelding.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk trening med individuell veiledning, en og en ekvipasje. Hundeførerne er figuranter for hverandre. Oppsummering og evaluering av treningen så langt.

Problemstillinger
Hvordan legge opp treningen for den enkelte hund? Kriterier, vanskelighetsgrad. Veien videre?

4. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Praktisk trening sammen med bruksgruppa på en av våre faste treninger

Stikkord
Delta med hunden på en vanlig trening sammen med bruksgruppa. Se og erfare hvordan treningen foragår. Bli kjent i miljøet for så å kunne velge å fortsette å trene rundering sammen med bruksgruppa. Deltakerne får spesiell oppfølging og veiledning av instruktørene under treningen.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk trening med individuell veiledning.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Selvlaget kompendium, en innføring i rundering. Anbefaler og viser boka "Rundering i teori og praksis". av Morten Egtvedt og Cecilie Køste
Lydighetstrening i teori og praksis. Rundering i teori og praksis. Begge av Morten Egtvedt og Cecilie Køste

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Teoretisk kunnskap om, og praktisk erfaring i runderingsarbeid.

Avsluttende prøve/eksamen

Evalueringsskjema ved kursslutt

Utfyllende opplysninger

Kurset er hovedsaklig lagt opp som et helgekurs. Vi bruker i hovedsak klikkertreningsprinsippene under innlæring, men tilpasser treningen til hver enkelt ekvipasje.