1008 Fluebinding

Mål:

Kurset skal gi deltakerne opplæring i fluebinding. Nybegynnere skal etter endt kurs være i stand til å beherske elementær fluebinding frem mot å kunne binde ørretfluer - nymfer og tørrfluer - samt enkle streamere

Målgruppe:

Alle som vil lære fluebinding

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere, men om instruktøren arbeider alene bør ikke deltakerantallet overstige 10 stk. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset skal foregå i egnede lokaler, helst med muligheter for bruk av AV - utstyr, da det er en stor fordel å kunne kjøre opp "steg for steg" - bilder via projektor
Det er ingen kunnskapstest til dette kurset
Kursbevis deles ut til de som har gjennomført kurset

1. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Grunnteknikker Presentasjon av utstyr og bindemateriell
Praktisk øvelse

Stikkord:

Presentasjon av utstyr og bindemateriell
Praktisk øvelse
Lære grunnteknikker; bindehår, vinge, hackel, dubbing, kropp, ribbing og tinsel

Arbeidsform:

Teori og prksis

Problemstillinger:

Gjennomgang av grunnteknikker for innfesting
Binding av et par enkle fluer som for eksempel Red Tag, Wolley Bugger eller Dog Nobler

2. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Nymfer og pupper

Stikkord:

Materialvalg og bindeteknikk
Praktiske øvelser

Arbeidsform:

Teori, demonstrasjon og praksis

Problemstillinger:

Lær å binde: Kropp, fortynging,"bein og svømmelemmer" (mykt hackel)
Binding av fasanhale nymfe (både fortynget og ufortynget), hareørenymfe og vårfluepuppe (superpuppan)

3. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Tørrfluer

Stikkord:

Materialvalg og bindeteknikk
Praktiske øvelser

Arbeidsform:

Teori, demonstrasjon og praksis

Problemstillinger:

Lær å binde: Kropp, vinger, vanlig hackel og fallskjermhackel
Binding av enkel busteflue som Grey Wulf, en fallskjemdøgnflue, et par enkle vårfluer, som feks. Rackelhane og Streaking Caddis og palmermygg

4. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Streamere og hårvingefluer

Stikkord:

Materialvalg og bindeteknikk
Praktiske øvelser

Arbeidsform:

Teori, demonstrasjon og praksis

Problemstillinger:

Lær å binde: Kropp, vinger og hackel
Binding av enkel streamer som feks. Dynamitt eller Mickey Finn, og et par enkle hårvingeversjoner av feks. Zulu Silver og enkel utgave av Red/Green Butt

Litteratur/materiell for deltakerne:

NJFF/Fiskeklubbens Fluebindehefte
Pål Krogvold: Vi binder fluer
Barry Ord Clarke: Fluebinerens bibel
Fiskeklubbens hjemmesiderhttp://www.fiskeklubben.no
Deltakerne må gis tydelig informasjon mht. eventuelt behov or eget bindeutstyr/materiell eller om dette kan tilbys som en del av kurset osv.

Krav til lærer/instuktør:

Ingen formelle kompetansekrav, men kursleder bør ha god erfaring innen fluebinding, og mestre instruksjon av inntil 10 deltakere alene. Ved flere yngre deltakere, er det en fordel at kursholder har en medhjelper. NJFFs "veilederkurs" er anbefalt