1008 Fluebinding

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset skal gi deltakerne opplæring i fluebinding. Nybegynnere skal etter endt kurs være i stand til å beherske elementær fluebinding frem mot å kunne binde ørretfluer - nymfer og tørrfluer - samt enkle streamere

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som vil lære fluebinding

Innhold

1. samling
3 timer
Tema:
Grunnteknikker Presentasjon av utstyr og bindemateriell\Praktisk øvelse

Stikkord:

 • Presentasjon av utstyr og bindemateriell
 • Praktisk øvelse
 • Lære grunnteknikker; bindehår, vinge, hackel, dubbing, kropp, ribbing og tinsel

Arbeidsform:
Teori og prksis

Problemstillinger:

 • Gjennomgang av grunnteknikker for innfesting
 • Binding av et par enkle fluer som for eksempel Red Tag, Wolley Bugger eller Dog Nobler

2. samling
3 timer
Tema:
Nymfer og pupper

Stikkord:

 • Materialvalg og bindeteknikk
 • Praktiske øvelser

Arbeidsform:
Teori, demonstrasjon og praksis

Problemstillinger:

 • Lær å binde: Kropp, fortynging,"bein og svømmelemmer" (mykt hackel)
 • Binding av fasanhale nymfe (både fortynget og ufortynget), hareørenymfe og vårfluepuppe (superpuppan)

3. samling
3 timer
Tema:
Tørrfluer

Stikkord:

 • Materialvalg og bindeteknikk
 • Praktiske øvelser

Arbeidsform:
Teori, demonstrasjon og praksis

Problemstillinger:

 • Lær å binde: Kropp, vinger, vanlig hackel og fallskjermhackel
 • Binding av enkel busteflue som Grey Wulf, en fallskjemdøgnflue, et par enkle vårfluer, som feks. Rackelhane og Streaking Caddis og palmermygg

4. samling
3 timer
Tema:
Streamere og hårvingefluer

Stikkord:
Materialvalg og bindeteknikk\Praktiske øvelser

Arbeidsform:
Teori, demonstrasjon og praksis

Problemstillinger:
Lær å binde: Kropp, vinger og hackel\Binding av enkel streamer som feks. Dynamitt eller Mickey Finn, og et par enkle hårvingeversjoner av feks. Zulu Silver og enkel utgave av Red/Green Butt

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- NJFF/Fiskeklubbens Fluebindehefte
- Pål Krogvold: Vi binder fluer
- Barry Ord Clarke: Fluebinerens bibel
- Fiskeklubbens hjemmesider[[http://www.fiskeklubben.no]]
- Deltakerne må gis tydelig informasjon mht. eventuelt behov or eget bindeutstyr/materiell eller om dette kan tilbys som en del av kurset osv.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Ingen formelle kompetansekrav, men kursleder bør ha god erfaring innen fluebinding, og mestre instruksjon av inntil 10 deltakere alene. Ved flere yngre deltakere, er det en fordel at kursholder har en medhjelper. NJFFs "veilederkurs" er anbefalt

Utfyllende opplysninger

Kurset skal foregå i egnede lokaler, helst med muligheter for bruk av AV - utstyr, da det er en stor fordel å kunne kjøre opp "steg for steg" - bilder via projektor
Det er ingen kunnskapstest til dette kurset
Kursbevis deles ut til de som har gjennomført kurset