1007 Praktisk fluefiske - innlandsfiske

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset skal gi deltakerne en innføring i praktisk fluefiske. Deltakerne skal gis opplæring i moderne fluefiske etter innlandsfisk - primært arter som ørret, harr, sik og liknende. Kurset kan også tilpasses fluefiske i sjøen etter sjøørret/saltvannsfisk

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som vil lære fluefiske. Kurset skal kunne tilrettelegges enten for nybegynnere eller for viderekomne.

Kompetansekrav:

Mestre fluekasting på et nivå som kan benyttes i praktisk fiske.

Innhold

1. samling
TuL: 3
Tema:
Hva er "Moderne fluefiske?"

Stikkord:
Presentasjon av utstyr\Innføring i innsektlære

Arbeidsform:
Teori

Problemstillinger:

 • Hva ligger i begerepet "moderne flufiske/imitasjonsfiske" i forhold til "tradisjonelt fluefiske"?
 • Presentasjon av standardutstyr for ørret

2. samling
TuL: 3
Tema:
Nymfer

Stikkord:
Å lese fiskeplassen. Demonstrasjon og praksis.

Arbeidsform:
Teori, demonstrasjon og praktisk fiske.

Problemstillinger:

 • Hvordan lese fiskeplassen; med tanke på standplasser for fisk, kasteforhold og strøm/drift i forhold til å planlegge hvor og hvordan man presenterer nymfene

Demonstrasjon og praktiske øvelser:

 • Fiske med døgnfluenymfer; driftende, svømmende og klekkende
 • Fiske med vårfluepupper; svømmende pupper, frittlevende og husbyggende larver

3. samling
TuL: 3
Tema:
Tørrfluer

Stikkord:
Å lese fiskeplassen. demonstrasjon og praksis

Arbeidsform:
Teori, demonstrasjon og praktisk fiske.

Problemstillinger:

 • Hvordan lese fiskeplassen; med tanke på standplasser for fisk, kasteforhold og strøm/drift i forhold til å planlegge hvor og hvordan man presenterer tørrfluene

Demonstrasjon og praktiske øvelser:

 • Fiske med døgnfluer; klekkere, duns og spinnere
 • Fiske med vårfluer; klekkere, stripende, flytende pupper

4. samling
TuL: 3
Tema:
Streamere

Stikkord:
Å lese fiskeplassen. demonstrasjon og praksis

Arbeidsform:
Teori, demonstrasjon og praktisk fiske.

Problemstillinger:

 • Hvordan lese fiskeplassen; med tanke på standplasser for fisk, kasteforhold og strøm/drift i forhold til å planlegge hvor og hvordan man presenterer streamere

Demonstrasjon og praktiske øvelser:

 • Fiske med streamere; presentasjon og inntrekkhastighet

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • "Insektslære for fluefiskre" (m/felthefte) Pål krogvoll. Tun Forlag
 • "Fluefiske for ferskinger". Naturforlaget. Bomann-Larsen/Lænes
 • "Fisk med Streamer". Landbruksforlaget/TunForlag. John Merwin
 • Last ned kurs/kjøreplan for kurset her http://www.njffvault.com/HPD/Fiske/Kurs_kjoreplan_fluefiske.pdf

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Ingen formalkrav, men bør ha erfaring og interesse for formidling og bred erfaring fra praktisk fluefiske etter den/de artene kurset legger opp til.

Utfyllende opplysninger

Kurset må foregå i en aktuell tidsperiode for det fluefiske det kurses i ved elv eller vann (gjerne i kombinasjon) med god bestand av fisk, slik at det faktisk er mulig for deltakerne å få fisk. Første kurskveld foregår innendørs, med mulighet for bruk av projektor ev.

Det er ingen kunnskapstest til dette kurset. Kursbevis deles ut til de som har gjennomført kurset.

Leksjon 2-4 foregår ute. Man må her ta utgangspunkt i de mulighetene man har i umiddelbar nærhet, men det er en fordel om man har tilgang til både stille og rennende vann. En mindre elv med stilleflytende partier og partier med stille vann er ideelt