1007 Praktisk fluefiske - innlandsfiske

Mål:

Kurset skal gi deltakerne en innføring i praktisk fluefiske. Deltakerne skal gis opplæring i moderne fluefiske etter innlandsfisk - primært arter som ørret, harr, sik og liknende. Kurset kan også tilpasses fluefiske i sjøen etter sjøørret/saltvannsfisk

Målgruppe:

Alle som vil lære fluefiske. Kurset skal kunne tilrettelegges enten for nybegynnere eller for viderekomne

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Kompetansektav til deltakerne:

Mestre fluekasting på et nivå som kan benyttes i praktisk fiske.

Eventuelle merknader:

Kurset må foregå i en aktuell tidsperiode for det fluefiske det kurses i ved elv eller vann (gjerne i kombinasjon) med god bestand av fisk, slik at det faktisk er mulig for deltakerne å få fisk. Første kurskveld foregår innendørs, med mulighet for bruk av projektor ev.
Det er ingen kunnskapstest til dette kurset. Kursbevis deles ut til de som har gjennomført kurset.
Leksjon 2-4 foregår ute. Man må her ta utgangspunkt i de mulighetene man har i umiddelbar nærhet, men det er en fordel om man har tilgang til både stille og rennende vann. En mindre elv med stilleflytende partier og partier med stille vann er ideelt

1. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Hva er "Moderne fluefiske?"

Stikkord:

Presentasjon av utstyr
Innføring i innsektlære

Arbeidsform:

Teori

Problemstillinger:

Hva ligger i begerepet "moderne flufiske/imitasjonsfiske" i forhold til "tradisjonelt fluefiske"?
Presentasjon av standardutstyr for ørret

2. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Nymfer

Stikkord:

Å lese fiskeplassen. Demonstrasjon og praksis.

Arbeidsform:

Teori, demonstrasjon og praktisk fiske.

Problemstillinger:

Hvordan lese fiskeplassen; med tanke på standplasser for fisk, kasteforhold og strøm/drift i forhold til å planlegge hvor og hvordan man presenterer nymfene
Demonstrasjon og praktiske øvelser:
*Fiske med døgnfluenymfer; driftende, svømmende og klekkende
*Fiske med vårfluepupper; svømmende pupper, frittlevende og husbyggende larver

3. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Tørrfluer

Stikkord:

Å lese fiskeplassen. demonstrasjon og praksis

Arbeidsform:

Teori, demonstrasjon og praktisk fiske.

Problemstillinger:

Hvordan lese fiskeplassen; med tanke på standplasser for fisk, kasteforhold og strøm/drift i forhold til å planlegge hvor og hvordan man presenterer tørrfluene
Demonstrasjon og praktiske øvelser:
*Fiske med døgnfluer; klekkere, duns og spinnere
*Fiske med vårfluer; klekkere, stripende, flytende pupper

4. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Streamere

Stikkord:

Å lese fiskeplassen. demonstrasjon og praksis

Arbeidsform:

Teori, demonstrasjon og praktisk fiske.

Problemstillinger:

Hvordan lese fiskeplassen; med tanke på standplasser for fisk, kasteforhold og strøm/drift i forhold til å planlegge hvor og hvordan man presenterer streamere
Demonstrasjon og praktiske øvelser:
*Fiske med streamere; presentasjon og inntrekkhastighet

Litteratur/materiell for deltakerne:

"Insektslære for fluefiskre" (m/felthefte) Pål krogvoll. Tun Forlag
"Fluefiske for ferskinger". Naturforlaget. Bomann-Larsen/Lænes
"Fisk med Streamer". Landbruksforlaget/TunForlag. John Merwin
Last ned kurs/kjøreplan for kurset her http://www.njffvault.com/HPD/Fiske/Kurs_kjoreplan_fluefiske.pdf

Krav til lærer/instuktør:

Ingen formalkrav, men bør ha erfaring og interesse for formidling og bred erfaring fra praktisk fluefiske etter den/de artene kurset legger opp til