1004 Rifleinstruktørutdanning

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Deltakerne skal kjenne NJFFs portalløsning og bruk/nytte av denne for lokale instruktører
- Deltakerne skal kjenne kravene om avtale med lokalforening for fortsatt autorisasjon
- Deltakerne skal kjenne materiellet til kursgjennomføring, samt ha grunnleggende forståelse for tekniske krav til bruken
- Deltakerne skal kjenne rutiner for bruk av NJFFs kurskalender på [[http://www.njff.no]]
- Deltakerne skal kjenne rutiner for studiearbeid, krav til støtte m.m
- Deltakerne skal ha øvd på praktisk veiledning i grupper.
- Deltakerne har fått innføring i pedagogikk og veiledning.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Nye rifleinstruktører.

Kompetansekrav til deltakerne:
Gode skyteferdigheter. Det er ønskelig med erfaring fra konkurranseskyting med hagle\ Minimum tre års jakterfaring\ Ønske om pedagogisk erfaring eller instruksjonsvirksomhet.

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
NJFF og instruktørvirksomheten, Studieforbundet natur og miljø\Gjennomgang av portalløsing,: instruktørsider, kursmateriell, kurskalender

Arbeidsform:
Teori og praktisk på nett

2. samling
TmL: 3
Tema:
Pedagogikk og veiledning

Arbeidsform:
Teori

3. samling
TmL: 3
Tema:
Skyteteknisk teori

Arbeidsform:
Teori

4. samling
TmL: 6
Tema:
Praktisk veiledning og instruksjon\Oppsummering/Evaluering

Arbeidsform:
Praksis på bane og evaluering

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
Samling 1: PDF: NJFF og instruktørordningene. PDF: Studieforbundet 2010. Regelverk 2010-2014
Samling 2: Veilederheftet, grunnleggende ped.\PDF: "Bedre jaktheftet".

For lærer/instruktør:
Samling 1: PP: Kort om instruktørordningene. PP: Studieforbundet 2010. Regelverket 2010-2014. Instruktørsidene [[http://www.njff.no]]
Samling 2: PP: Grunnleggende ped. Drøftinger om holdninger, teknikker.
Samling 3: PP: Rifleinstruktør plansje a-b. PP: Bedre jakt.
Samling 4: Evalueringsskjema.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

NJFFs fylkesinstruktør rifle.

Utfyllende opplysninger

Kurset strekker seg over 16 timer.
Den praktiske delen av programmet krever tilgang til skytebane.
Kurset tilfredsstiller de faglige kravene til autorisasjon som rifleinstruktør.
Det er ingen kunnskapstest til dette kurset.
Deltakeravgift for kurset vil variere med arrangørens kostnader. Imidlertid oppfordrer vi alle arrangører av kurset å operere med totalpris som inkluderer alle kostnader ved kurset.