1003 Hagleinstruktørutdanning

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal kjenne NJFFs portalløsning og bruk/nytte av denne for lokale instruktører. Deltakerne skal kjenne kravene om avtale med lokalforening for fortsatt autorisasjon. Deltakerne skal kjenne materiellet til kursgjennomføring, samt ha grunnleggende forståelse for tekniske krav til bruken. Deltakerne skal kjenne rutiner for bruk av NJFFs kurskalender på [[http://www.njff.no]]\Deltakerne skal kjenne rutiner for studiearbeid, krav til støtte m.m. Deltakerne skal ha øvd på praktisk veiledning i grupper. Deltakerne har fått innføring i pedagogikk og veiledning.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Nye hagleinstruktører.
Gode skyteferdigheter er viktig. Det er ønskelig med erfaring fra konkurranseskyting med hagle. Minimum tre års jakterfaring. Ønske om pedagogisk erfaring eller instruksjonsvirksomhet

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
NJFF og instruktørvirksomheten, Studieforbundet natur og miljø\Gjennomgang av portalløsing,: instruktørsider, kursmateriell, kurskalender

Arbeidsform:
Teori og praktisk på nett

2. samling
TmL: 3
Tema:
Pedagogikk og veiledning

Arbeidsform:
Teori

3. samling
TmL: 2
Tema:
Skyteteknisk teori

Arbeidsform:
Teori

4. samling
TmL: 7
Tema:
Praktisk veiledning og instruksjon\Oppsummering/Evaluering

Arbeidsform:
Praksis på bane og evaluering

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Deltaker: Samling 1: PDF: NJFF og instruktørordningene. PDF: Studieforbundet 2010. Regler for jaktskyting Gjeldende fra 01.01.2015. Samling 2: Veilederheftet PDF: Kursleder skyting
Lærer: Samling 1: PP: Kort om innstruktørordningene. PP: Studieforbundet 2010. REGLER FOR JAKTSKYTING Gjeldende fra 01.01.2015 til 31.12.2019. Instruktørsidene (www.njff.no). Samling 2: PP: Kursleder PP skyting. Samling 3: pp: Hagleinstruktør plansje a-b. Samling 4: Evalueringsskjema

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

NJFFs fylkesinstruktør hagle

Avsluttende prøve/eksamen

Det er ingen kunnskapstest til dette kurset.

Utfyllende opplysninger

Kurset strekker seg over 16 timer. Den praktiske delen av programmet krever tilgang til skytebane. Kurset tilfredsstiller de faglige kravene til autorisasjon som hagleinstruktør. Deltakeravgift for kurset vil variere med arrangørens kostnader. Imidlertid oppfordrer vi alle arrangører av kurset å operere med totalpris som inkluderer alle kostnader ved kurset.