Lag kursbevis

Deltakere som fullfører kurs, skal utleveres kursbevis eller annen skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjonen skal inneholde studieforbundets navn, kursdeltakerens navn, innhold, omfang av kurset og læringsmålene i kursets studieplan. Arrangøren kan skrive ut kursbevis direkte fra Studieforbundets nettsider. Det kan eventuelt benyttes egenproduserte kursbevis.


Lag kursbevis og skriv ut på din egen skriverKursbevisene lages som et samlet PDF-dokument. Kontakt studieforbundet hvis du trenger hjelp til å åpne det.