Planlagte kurs for 6156 Redningshund - sommer

Sted Start Kurs Arrangør

Østfold

Fredrikstad 02.06.2019 6156 Redningshund - sommer Norske Redningshunder Østfold og Follo distrikt
Bjørg Elin Huseby
90600999,
02.06.2019 6156 Redningshund - sommer

Akershus

Ski 01.06.2019 6156 Redningshund - sommer Norske Redningshunder Østfold og Follo distrikt
Bjørg Elin Huseby
90600999,
02.06.2019 6156 Redningshund - sommer
02.06.2019 6156 Redningshund - sommer

Sogn og Fjordane

Førde 30.05.2019 6156 Redningshund - sommer Norske Redningshunder Sogn og Fjordane distrikt
Trude Ullaland
97052450,
30.05.2019 6156 Redningshund - sommer
30.05.2019 6156 Redningshund - sommer
30.05.2019 6156 Redningshund - sommer
30.05.2019 6156 Redningshund - sommer
30.05.2019 6156 Redningshund - sommer

Nordland

Narvik 07.06.2019 6156 Redningshund - sommer Norske Redningshunder Narvik lag
Frank Hanssen
48841379,
07.06.2019 6156 Redningshund - sommer