Planlagte kurs for 1693 Skadefelling av fredet rovvilt

Sted Start Kurs Arrangør

Innlandet

Stange 23.04.2021 1693 Skadefelling av fredet rovvilt NJFF Hedmark
Ada Bredalen
91127732,