9660 Fotball

Mål:

Ferdighetstrening med fotball. Få nye tips til trening med og uten ball.

Målgruppe:

Deltakere på 4H storkurs - fra 12 år

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset holdes over to dager - totalt 11 timer

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Fellessamling med introduksjon av kurset

Stikkord:

Fotball øvelser og instruksjoner

Arbeidsform:

Trening fysisk og teori

Problemstillinger:

Nivåforskjell på deltakerne

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Kurs. Opplæring i forskjellige teknikker

Stikkord:

Lære ved å gjøre

Arbeidsform:

Trening fysisk og teori

3. samling

Timer uten lærer: 2

Tema:

Utstilling av kursarbeid med egen demonstrasjon

Stikkord:

Fortelle / vise andre som er på storkurs hva de har lært på fotball kurset

Arbeidsform:

Utstilling / demonstrasjon

Problemstillinger:

Hva var kjekt / lærerikt

Litteratur/materiell for deltakerne:

Krav til lærer/instruktør:

Kunne emne godt

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering:

Felles evaluering for hele helga, hvor spørsmål om emne inngår