9657 Kokker i friluft

Mål:

Lære deltakerne om matlaging ute. Forskjellige retter som ikke er så vanlige på tur.

Målgruppe:

Deltakere på 4H storkurs, fra 12 år

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset holdes over to dager - totalt 11 timer.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Fellessamling og introduksjon av kurset.

Stikkord:

Bli kjent. Teori innendørs. Hva må en ha av klær og utstyr for at kokker i friluft skal bli vellykket?

Arbeidsform:

Planlegging og diskusjon

Problemstillinger:

Har alle det en trenger av utstyr? Må en tilrettelegge spesielt med tanke på funksjonsnedsetting eller matallergi?

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Matlaging utendørs

Stikkord:

Tenne bål. Lage mat i wok, på pinne og i gryte. Lære ved å gjøre.

Arbeidsform:

Blanding av veiledning og praktisk gjennomføring

Problemstillinger:

En må tenke på sikkerheten når en har bål ute i naturen. Har en kontoll over ilden? Slokningsutstyr? Førstehjelpsutstyr ved brannskader?

3. samling

Timer uten lærer: 2

Tema:

Utstilling av kursarbeid med egenpresentasjon.

Stikkord:

Stille ut fra kurset, fortelle andre om hva en laget og hvordan. Smaksprøve?

Arbeidsform:

Utstilling og demonstrasjon

Problemstillinger:

Hva var kjekt / lærerikt?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Krav til lærer/instruktør:

Kunne emne godt

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering:

Felles evalueringsskjema for hele helga, hvor spørsmål om kurset inngår.