9613 Dronningavlskurs.

Mål

En teoretisk og praktisk opplæring i dronningavl. Kursdeltakeren skal på slutten av kurset ha lært og fått avlet sine egne dronninger.

Målgruppe

Birøktere som har noe erfaring med bier og ønsker å planlegge dronningfornyelse i egen bigård.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset er lagt opp på 14 timer derav 3 timer teori.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Dronene, Dronningen, avlsmetoder, reinavel.

Stikkord

Gode droner, nok droner, hvordan bygge opp en god sellebygger, trekk eller foring av sellebyggeren kontroll på at sellebyggeren ikke drar ut seller på egne larver. Plassering av mat, pollen og forseglet yngel. Tillaging av avleggere, parekasetter og innføring av dronninger.

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk undervisning i klasserom.

Problemstillinger

Nok droner, gamle nok droner (kjønnsmodne) sterk sellebygger, nok mat og et godt trekk i sellebygger perioden. At dronningene blir plassert på parrestasjon for at det skal bli reinavl.

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Oppbygging av en god sellebygger

Stikkord

Det blir lagd en sellebygger der mat, pollen og yngel blir plassert i kuben. Vi tilfører unge bier og fjerner dronningen i kuben. Det skal senere kontrolleres for dronningseller (uønska seller)

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk arbeid i bikuben

Problemstillinger

Skal velge en sterk kube som sellebygger, tilføre unge bier, sørg for at det er nok mat og pollen.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Omlarving.

Stikkord

Ha egen ramme med sellekopper til omlarvingen. Demonstrere henting av larver fra ramme i bikuben med omlarvingsnål og plassere disse i sellekopper. Informasjon om transport hjem og plasering av sellekoppramme i sellebyggeren.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk arbeid med klekte larver fra bifolket.

Problemstillinger

Sørge for rett håndtering av larvene, sørge for at de ikke tørker, at de blir plassert i sellebyggeren så snart som mulig.

4. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Tillaging av avlegger og befolking av parekasetter.

Stikkord

Oppbygging av avleggere 1 og 2 delinger, parrekasetter og innføring av dronningseller. Sørge for at de nye bisamfunnene har nok mat og at dronningsellene blir behandlet skånsomt.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk arbeid med avleggerer og parekasetter.

Problemstillinger

For befolking av avleggere og kassetter må vi ha unge bier, det må derfor i forkant være flyttet opp yngel over gitteret, rammer med bier må kontrolleres, dronningen må ikke følge med.

Litteratur/materiell for deltakerne

Lærebok i Dronningavl av Ansgar Kristian Stigen

Krav til lærer/instruktør

God erfaring fra biavl. Som eksempel til dette kurset: Kirsten Homme og Kai Joachim Brattestå. Kirsten har drevet med bier i 17-18 år, deltatt på dronningavlskurs og avlet egne dronninger. Kai har drevet med bier i12-15 år, testvert for Norges Birøkterlag og avlet egne dronninger.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Stigens Lærebok i Dronningavl.

Opplegg for evaluering

Evaluering etter hver kurskveld og en evaluering av hele kurset etter kursslutt.