8956 Kaninbur

Mål

Lære om forskjellige typer av bygging bur

Målgruppe

kanin-eiere/medlemmer

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Gjennomgang av tegninger/innkjøp av materiell

Stikkord

Typer tre, netting, størrelse bur (etasjebur), bursystem for uthus eller utebur, utstillingsbur

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk og praksis

Problemstillinger

Kostnad, praktiske løsninger, forståelse for hvilken burtype en skal velge

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Sammensetting/oppbygging av bursystemer

Stikkord

Klipping netting, maling av bura, dør- bunn- og taksystem

Arbeidsform og gjennomføring

Praksis

Problemstillinger

Skillevegger i utstillingsbur, og/eller med flere burromstørrelser

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Gjennomgang av forskjellige burtyper

Stikkord

Kunne noe vært gjort bedre/annerledes ?

Arbeidsform og gjennomføring

Praksis og teoretisk (evaluering)

Problemstillinger

Enklere opp og nedmontering? Enklere modeller med hensyn til rengjøring

Litteratur/materiell for deltakerne

Kaninhold (Landbruksforlaget) eller Kaniner (Wanning)

Krav til lærer/instruktør

Snekkerkyndig og / eller god erfaring/innsikt i prkatiske bursystemer

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Det samme, ev. tegninger fra medlemsblader