7713 Matlaging

Mål

Lære å lage enkel, god og ernæringsriktig hverdagsmat.
Lære hva kosten vår inneholder og hva den betyr for helsa.

Målgruppe

4H-medlemmer og andre interesserte.

Eventuelle merknader

Kurset er på 24 timer fordelt på 6 samlinger.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Ernæringslære

Stikkord

Avtale, arbeidsplan, budsjett.

Arbeidsform og gjennomføring

Gjennomgang av de aktuelle 4H-oppgavene og diskusjon om innhold.
Planlegging av praktisk arbeid og innkjøp til neste møte.

Problemstillinger

Hva skal med i regnskap, arbeidsbok og melding?

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Ernæringslære

Stikkord

Enkle kostråd. Frokost, skolemåltid, middag.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori, diskusjon, oppgaver. Gjennomgang av oppgavehefter.
Praktisk arbeid: Deltakerne lager sine planlagte retter. Samtale om smak, næringsinnhold, utseende og pris. Planlegging av praktisk arbeid og innkjøp til neste møte.

Problemstillinger

Hva bør vi spise til hverdags? Hvor ofte bør vi spise?
Er avtale, plan og budsjett i orden?

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Ernæringslære

Stikkord

Energi og energibehov

Arbeidsform og gjennomføring

Teori, diskusjon og oppgaver. Praktisk arbeid, se samling nr 2. Planlegging til neste gang.

Problemstillinger

Hva består kroppen vår av? Hva trenger kroppen vår?

4. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Ernæringslære

Stikkord

Slanking. Spiseforstyrrelser.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og diskusjon.
Praktisk arbeid, se samling nr 2. Planlegging til neste gang.

Problemstillinger

Slanking - ukebladhysteri eller nødvendighet?

5. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Ernæringslære

Stikkord

Næringsstoffer. Behov

Arbeidsform og gjennomføring

Teori, diskusjon, oppgaver.
Praktisk arbeid, se samling nr 2. Planlegging til neste gang.

Problemstillinger

Hvordan virker næringsstoffene? Hvor finner vi næringsstoffene?

6. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Ernæringslære

Stikkord

Oppsummering, repetisjon

Arbeidsform og gjennomføring

Diskusjon, oppgaver.
Lysbildeserien Mett med vett.
Praktisk arbeid: Festlig avslutningsmåltid
Regnskap, arbeidsbok og melding.
Planlegging av utstilling på høstfesten.
Diskusjon, notater og skisser.
Avslutning med vurdering av arbeidet i gruppa.

Problemstillinger

Hvordan kan vi bruke det vi har lært i hverdagen?

Litteratur/materiell for deltakerne

4H-kokken. Mat frå havet. Mat med egg. Mat med mjølk. Vi baker. Mat med vett. Grønt og grovt. Fiskelykke/matglede.
Annet materiell: Hverdagsmatbøkene fra Statens Ernæringsråd.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Velg ut det materiellet som er aktuelt for deltakerne i gruppa. Kjøp eventuelt enkelteksemplarer av annet materiell til felles bruk.