6231 Jakthund grunnkurs

Mål:

Deltakerne skal få god innsikt i dressur av jakthunder og de momenter som skal til for å få en lydig og dressert jakthund i hverdagen og på jakt.
Deltakerne skal få en god forståelse for hund, hundens utvikling, hundens atferd og innlæringsveien.
Alle skal lære innlæringsveien for øvelsen "SITT".
Deltakerne skal få kompetanse til å kunne bli fremtidige jakthundinstruktører.

Målgruppe:

Passer for alle jakthundeiere med ønske om mer kompetanse om hund og jakthunddressur. Kurset er obligatorisk og første steg for de som ønsker å bli NJFF instruktører innen jakthunddressur, aversjon og eller ettersøk.

Kursinnhold:

Jakthundinstruktør i NJFF
Å være NJFF lokalinstruktør jakthunddressur (1t)
Viktige prinsipper i opplæring av jakthund (1t)
Å skaffe seg hund (1t)
Hundens utvikling (3t)
Observasjon (2t)
- Teori (1t)
- Praktisk demonstrasjon/ øvelse med hund (1t)
Hundens atferd (4t)
Hunden din og deg (2t)
Innlæringsveien (4t)
- Teori (2t)
- Praktisk demonstrasjon/ øvelse med hund (2t)
Øvelsen "SITT" (4t)
- Presentasjon av innlæringsveien for "SITT", teori (2t)
- Alle deltakerne skal gjennomføre innlæringsveien for "SITT" på egen hund, praksis (1t)
- Alle skal være instruktører og veilede hverandre gjennom innlæringsveien for "SITT" (1t)
Veien videre (1t)
Eksamen (1t) (Ikke tilskuddsberettiget).

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 30 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Det forutsettes at boka er lest på forhånd.
På kurset vil fokus være på kapittel 1-9 i boka.
De deltakerne som har mulighet kan ha med hund på den siste bolken med Øvelsen "SITT". Ellers vil instruktøren stille med hund som benyttes til demonstrasjonene.

Arbeidsmåte:

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid
  Kurset består av mest teori. Instruktøren vil demonstrere og vise øvelser med hund. Deltakerne har mulighet til å praktisere med egen hund på den siste dagen.

Læringsressurser:

Pensum er boka "Dressur av jakthunder - Fra valp til god jaktkamerat", Norges Jeger- & Fiskerforbund, 2019.
Instruktørheftet for NJFFs jakthundinstruktører, NJFF. Arrangør og instruktør har tilgang til dette heftet gjennom NJFFs portal.
Instruktøren har tilgang til ulike ppt-presentasjoner av temaene som ligger tilgjengelig på Min Side i NJFFs portal.

Krav til lærer/instruktør:

Kurset skal ledes av en NJFF fylkesinstruktør i jakthunddressur, aversjon eller ettersøk.

Kvalifiserende test/eksamen:

Avsluttende skriftlig eksamen til slutt.
Arrangøren melder deltakerne som har fullført kurset inn til NJFF sentralt. Deltakerne må gå videre på instruktørutdanningen innenfor jaktunddressur, aversjon eller ettersøk før de blir instruktører.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven:

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.