6212 Ringsekretærkurs

Mål:

  • Utdanning av ringsekretær til hundeutstillinger.
    • Kunnskapsmål: Lære om hund/anatomi, hvordan utstilling er og regler.
    • Holdningsmål: Kunne forholde seg til utstillere, ringpersonell, samt logistikk vedr. utstilling.

Målgruppe:

Alle med interesse for hundeutstilling og arrangør av dette.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Eventuelle merknader:

Eksamen i samling 7. er ikke tilskuddsberettiget etter voksenopplæringsloven, slik at tiden til bruk for dette er tatt ut av planen.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Presentasjon av kurset med innhold. Gjennomgåelse av autorisasjonsregler for ringsekretærer

Stikkord:

Elevarbeid, elevstatus, veien gjennom aspirantarbeider for autorisasjon.

Arbeidsform og gjennomføring:

Muntlig gjennomgåelse og visning av powerpointpresentasjon, diskusjon

Problemstillinger:

Hvor mange elevarbeider er påkrevd? Hvordan får jeg aspirantstatus og hvor lang tid tar utdannelsen?

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Etikk og moral, utstillingsregler.

Stikkord:

Hvordan gå kledd, oppførsel, holdning til andre mennesker, utstillingsregler.

Arbeidsform og gjennomføring:

Muntlig gjennomgåelse og visning av powerpointpresentasjon, diskusjon.

Problemstillinger:

Hvordan behandle kjente i ringen? Hvem kan stille hund? Forholdet til dommer/arrangør

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Utstillingsregler, premiegrader, kritikkskjema, premielister

Stikkord:

De forskjellige premiegrader og betydninger av sløyfefarger.
Kritikkskriving og utfylling av premielister.

Arbeidsform og gjennomføring:

Muntlig gjennomgåelse og visning av powerpointpresentasjon, diskusjon. Arbeidsoppgaver premielister.

Problemstillinger:

Hva er 1. premie? Hva betyr en kritikk?

4. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Utstillingsregler, premielister. Championatregler.

Stikkord:

Gjennomgang av championatregler og hvilke championater som finnes. krav til nasjonal og internasjonal champion.

Arbeidsform og gjennomføring:

Muntlig gjennomgåelse og visning av powerpointpresentasjon, diskusjon. Arbeidsoppgaver premielister.

Problemstillinger:

Hva kreves for å bli champion?

5. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Championatregler. Cacibregler.

Stikkord:

Cjennomgang av championatregler. Krav til nasjonal og internasjonal championat.

Arbeidsform og gjennomføring:

Muntlig gjennomgåelse og visning av powerpointpresentasjon, diskusjon. Arbeidsoppgaver premielister.

Problemstillinger:

Hvordan få en internasjonal champion? Hvilke forskjellige championat titler finnes?

6. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Lydighet agility

Stikkord:

Gjennomgang av de forskjellige klassene i lydighet og agility.

Arbeidsform og gjennomføring:

Muntlig gjennomgåelse og visning av powerpointpresentasjon, diskusjon. Arbeidsoppgaver premielister.

Problemstillinger:

Hva kreves av ringsekretær for lydighet, må du ha konkurrert selv?

7. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Repetisjon og eksamen ( se eventuelt)

Stikkord:

Skriftlig eksamen, samt evaluering av kurset

Arbeidsform og gjennomføring:

Skriftlig eksamen tilmålt tid 2, 5 timer

Problemstillinger:

De forskjellige ordlyder i spørsmålene, hva gjelder hund og hva gjelder eier.

Litteratur/materiell for deltakerne:

NKK kompendiet for ringsekretærer

Krav til lærer/instruktør:

Autorisert instruktør med god erfaring fra ringsekretær oppgaven.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

NKK kompendiet for ringsekretærer, kjøpes hos NKK.

Opplegg for evaluering:

Eget utarbeidet skjema