6188 Agility for begynnere II

Mål

Lære hundeførere å trene agility, samt grunnleggende innlæringsprinsipper for hund. Førere skal etter kurset ha grunnkunnskaper i elementær hundetrening, herunder kontakt-trening, hindertrening, grunnleggende føringstekniske ferdigheter, bruk av ros/ris, timing under innlæring av nye momenter. Førerne skal etter kurset ha gjennomgått og forstått alle agilityhindre; hvordan de passeres, hvordan de skal gå frem for å få egen hund til å passere det enkelte hinder korrekt.

Målgruppe

Hundeeiere som har gjennomgått begynnerkurs 1 i agility eller tilsvarende. Dette innebærer at hundene har vært over alle hindre og at fører har fått en enkel innføring i agility, agilitytrening og grunnleggende prinsipper ved trening av hund. Kurset bygger på "Nybegynnerkurs i agility" og forutsetter at deltakende hunder og førere har dette kurset eller tilsvarende kunnskaper.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Arbeidsmåter: Opplæring med lærer. Lærer går gjennom leksjonen teoretisk, deretter kort demonstrasjon (med lærers eller kursdeltakers hund). Deretter deles deltakerne inn i mindre grupper (3-5 deltakere) som så gjennomgår de øvelser og den innlæring som lærer har anvist. Dette skjer under veiledning av lærer eller hjelpelærer. Løpende korreksjoner av fører mens den andre gruppa ser på. Rullerende undervisning. Oppsummering av leksjonen til slutt hver kveld, evt. med tilhørende hjemmeoppgaver til neste kurskveld.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Teori

Stikkord

Kort teoretisk gjennomgang av det hunden skal lære og fremgangsmåten. Gjennomgang av skriftlig materiale og forklaring av momentene

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Hopphinder

Stikkord

Demonstrasjon, forklaring av korrekt passering og eventuelle bedømmingsfeil, normale feil/korrigeringer, progresjon fra null-nivå til elementær, selvstendig passering, praksis på gjennomføring av hinder enkeltvis - ikke i kombinasjon med andre hindre

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Hinder bord

Stikkord

Demonstrasjon, forklaring av korrekt passering og eventuelle bedømmingsfeil, normale feil/korrigeringer, progresjon fra null-nivå til elementær, selvstendig passering, praksis på gjennomføring av hinder enkeltvis - ikke i kombinasjon med andre hindre

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Slalåm og Vippe

Stikkord

Demonstrasjon, forklaring av korrekt passering og eventuelle bedømmingsfeil, normale feil/korrigeringer, progresjon fra null-nivå til elementær, selvstendig passering, praksis på gjennomføring av hinder enkeltvis - ikke i kombinasjon med andre hindre

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Balansebom og Tunneler (rør og pølser)

Stikkord

Demonstrasjon, forklaring av korrekt passering og eventuelle bedømmingsfeil, normale feil/korrigeringer, progresjon fra null-nivå til elementær, selvstendig passering, praksis på gjennomføring av hinder enkeltvis - ikke i kombinasjon med andre hindre

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Møne og Hjul

Stikkord

Demonstrasjon, forklaring av korrekt passering og eventuelle bedømmingsfeil, normale feil/korrigeringer, progresjon fra null-nivå til elementær, selvstendig passering, praksis på gjennomføring av hinder enkeltvis - ikke i kombinasjon med andre hindre

7. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Hoppkombinasjoner

Stikkord

Demonstrasjon, forklaring av korrekt passering og eventuelle bedømmingsfeil, normale feil/korrigeringer, progresjon fra null-nivå til elementær, selvstendig passering, praksis på gjennomføring av hinder enkeltvis - ikke i kombinasjon med andre hindre

8. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Full bane

Stikkord

Oppsett av enkel bane (bronsemerkenivå) og forsøksvis gjennomgang av denne, herunder forberedelse til banegjennomgang (briefing), planlegging av føring og kommandering, korreksjon av vegringer, gjennomføring av hel bane med naturlig flyt

Krav til lærer/instruktør

Instruktør og erfaren agilityutøver.

Opplegg for evaluering

Kurset evalueres dels av lærerne gjennom fellessamlinger med lærere på de andre parallell-kursene som går samtidig. Slike samlinger holdes to-tre ganger pr. semester under ledelse og veiledning av klubbens autoriserte hovedinstruktører og klubbens fagkomite for agility. Denne oppsummeringen danner grunnlag for evt justering av kursopplegg påfølgende semester og fungerer også som en løpende videreutdanning av lærerne i dialog med de andre trenerne. Deltakerne evaluerer kurset dels løpende, dels gjennom samling av alle deltakerne en gang i løpet av kurset der innhold, arbeidsmåte, progresjon og organisering blir diskutert. Evaluering av deltakernes ferdigheter skjer i tillegg gjennom avholdelse av "bronsemerkeprøve" i agility ved avslutning av kurset (gjennomføres frivillig som egen dag etter avslutning av kurset).