6173 Fuglehund - jakttrening

Mål

Gjøre fuglehundjegere bedre forberedt til å handle riktig i en reell jaktsituasjon. Både selve jaktsituasjonen og spesielt behandling/føring/korreksjon av det hunden gjør/ikke gjør.

Målgruppe

Jegere med fuglehunder

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Allmenne dressurelementer viktig for jaktdressur

Stikkord

Lineføring (vendinger: høyre, helt om, venstre), kontakt hund-eier, sitt, konsekvens

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk jobbing med hunden, instruktøren veileder

Problemstillinger

Korrigeringer ved feil, viktighet av ros, løse opp mellom øvelsene.

Hva skjer med hunden hvis eier ikke er konsekvent i dressuren?

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Allmenne dressurelementer viktig for jaktdressur.

Stikkord

Samme som 1. samling, det nye er imidlertid et stort element av diverse provokasjoner. Takler hunden ikke disse vil vi sannsynligvis miste kontrollen i en fuglesituasjon. Nye øvelser: dekk og innkalling.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk jobbing med hunden, instruktøren veileder.

Problemstillinger

Korrigeringer ved feil under provokasjoner.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Fuglehundens stand. Reising i ro i oppflukt.

Stikkord

Kontrollert stand med hund i langline.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk jobbing med hunden, instruktøren veileder.

Problemstillinger

Hunden tar ikke stand.

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Reising og oppflukt i støkktrening.

Stikkord

Simulert jaktsituasjon med due i støkkmaskin.

Støkktrening: Due i støkkmaskin eller due kastes fra hånd.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk jobbing med hunden, instruktøren veileder

Problemstillinger

Vil ikke reise, upresis reising, manglende ro i oppflukt. Hva gjør vi da?

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Føring av hund. Ord og uttrykk. (Ikke i båndtvangstiden)

Stikkord

Henging, støkk, tyvreise, kontrollering, sekundering, stjele, stand, reviering, kuvende

Arbeidsform og gjennomføring

2 og 2 hunder slippes. Instruktør veileder.

Problemstillinger

Hvordan korrigerer vi hunder som gjør "feil"? (Jfr. stikkord)

6. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Søk og føring av hunden. ( Ikke i båndtvangstiden)

Stikkord

Sidevind, motvind, medvind. Størrelse på søk (nærsøk, fjærnsøk, perifert søk, ute av hånd)

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk jobbing med hunden, instruktøren veileder.

Problemstillinger

Hva gjør vi når hunden går feil i vinden, går for stort, går for lite (smått)?  Hva gjør vi når hunder støkker fugl? Går etter?

Litteratur/materiell for deltakerne

Den glade fuglehund" av Olav Schetne.

Krav til lærer/instruktør

Meget erfaren fuglehundjeger/jaktprøvedeltaker. Fortrinnsvis fuglehund-instruktør.