6150 Grunnkurs blodspor

Mål

Gi deltakerne teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter for blodsportrening av egen hund.

Målgruppe

Jegere som ønsker å utdanne ettersøkshunder, Hundeeiere med ønske om positiv og nyttig aktivisering av seg selv og sin hund.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Weekendkurs

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Presentasjon og teori

Stikkord

Hva er målet for sportreninga? Hva er et kunstig blodspor? Hva er et ettersøksspor? Motivasjon og belønning, motivasjon for å gå spor, begynneropplæring og egnet utstyr

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag med Power Point, video, white-board og diskusjon

Problemstillinger

Hvorfor det er viktig å ha et mål med treninga? Positiv innlæring gir best resultat - hunden må være motivert for oppgaven. Hvilken belønning fungerer best på de forskjellige hundene?

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Teori og praktisk sporarbeid

Stikkord

Komme igang: Vi legger blodspor. Hvordan gjør vi det? Alle hunder får gå et enkelt blodspor. Treningstips, luktesans og fertforhold

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening med veildning, teori og diskusjon

Problemstillinger

Hva gjør vi om hunden ikke viser interesse for å gå sporet? Flere måter å komme igang på. Hvordan påvirker temperatur, fuktighet og underlag sporet?

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Teori og praktisk sporarbeid

Stikkord

Observere en ferdig utdannet hund gå et treningsspor lagt etter konkurransereglene. Praksis: Vi øker vanskelighetsgraden på sporet - lengde, vinkler, alder. Teori: Vegen til godkjent ettersøkshund (blodsporprøve - fersksporprøve), flere treningstips. Diskusjon

Arbeidsform og gjennomføring

Observasjon og praktisktrening med veiledning. Teori og diskusjon

Problemstillinger

Hva gjør vi for å få hunden til å spore i et behagelig tempo? Treningsstrategi videre for hver enkelt.

Litteratur/materiell for deltakerne

F.eks.undervisningsheftet "Kurs i Blodspor" av Wenche R. Krogstad og Stig Meier Berg

Krav til lærer/instruktør

Person med bred erfaring i trening og føring av egen hund på blod- og ferskspor, og grunnleggende undervisningskompetanse.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

"Ettersøk av skadet hjortevilt" av Børre Pettersen og Stein Lier-Hansen, "Ettersøkshunden, trening og godkjenningsprøver" av Anne Buvik, "At arbejd med schweisshunde" av Niels Søndergaard. Regelverk for blodsporprøver og fersksporprøver (NKK)

Opplegg for evaluering

Grunndig gjennomgang av hver enkelt ekvipasje, diskusjon og utfylling av eget skjema.