6147 Lek med hund

Mål

Lære å bruke lek som verktøy i arbeid med hund.

Målgruppe

Alle uannsett rase og alder.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Helgekurs a`14 timer.

1. samling

Timer med lærer: 7

Tema

Leketeknikk

Stikkord

Presentasjon av instruktører og deltakere. Lek som metode. Definisjon på lek! Forklaring av definisijon. Kontakt, kroppsholdning, generell lydighet, innkalling Individuell gjennomgang av hund og eier. Arbeider mot individuelle mål. All teori praktiseres. Alle får praktisere innkalling m/lek som belønning, på slutten av dagen.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori kombinert med praktisk arbeid.

Problemstillinger

Hva er lek? Hvorfor lek er viktig? Hvor kan en bruke lek? Hvordan leke?

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema

Lek i hverdagen

Stikkord

Slipp, kommando, passitvitet/aktivitet, lek/ro, roøvelser, lek styrker, lek kontrollerer

Arbeidsform og gjennomføring

Teori kombinert med praktisk arbeid.

Problemstillinger

Hvordan lære å slippe? Hvordan sette på kommando? Hvordan lære hunden å roe ned etter lek? Hvordan lære hunden av/på knapp? Hvordan bruke lek som belønning i hverdagen/trening? Hvordan styrke/moderere hunden? Individuellt arbeid med hund og eier, og all teori praktiseres!

Litteratur/materiell for deltakerne

Notater fra kursleder som er basert på "aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør".

Krav til lærer/instruktør

Skal ha god kjennskap til lek med ulike typer hunder, forståelse av hundeatferd og kroppspråk. God forståelse for pedagogisk arbeid med hund og mennesker.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

på talefot med hunden: Turid Rugaas Kontakt kontrakten: Eva Bodfaldt Lydighetstrening i teori og praksis: Canis forlaget Leketeori v/pedagogisk forum

Opplegg for evaluering

Oppsummering pr.dag og evalueringsskjema fylles ut i slutten av hvert kurs.