6140 Utstillingsteknikk

Mål

Lære å handle/vise hund på eksteriørutstilling og forstå gangen i en utstilling.

Målgruppe

Hundeeiere som ønsker å delta på eksteriørutstillinger.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Utstillingsteori

Stikkord

Hva skjer på en utstilling? Hva må man huske å ha med. Gjennomgang av NKKs utstillingsreglement. Enkel hundeanatomi og eksteriørbegreper.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning og diskusjon.

Problemstillinger

Hvordan er gruppeinndeling, regler for deltakelse, premiegrader, sløyfer, titler og lignende? Hvordan lese/forstå kritikkskjemaet? Hvordan stelle hunden i forkant og hvordan bør handler være kledd på utstillingen?

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Grunnleggende handling.

Stikkord

Hvordan handle/vise din hund? Trene på tannvisning og at fremmede tar på hunden. Gjennomgang av den enkelte hund. Hvordan stille og lignende? Råd og vink.

Arbeidsform og gjennomføring

Lærerstyrt dialog, gruppejobbing, praktiske oppgaver ute. Visning av en og en hund mens de andre ser på.

Problemstillinger

Hva kjennetegner den enkelte hunderase og er det noe spesielt man bør huske på? Få hunden til å bevege seg riktig i ringen og takle å bli tatt på av fremmede.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Videreutvikling av handlinga.

Stikkord

Videre praksis med en og en hund. Tannvisning og lignende. Trene bevegelser og kontakt med flere hunder i ringen.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktiske oppgaver og kontinuerlig dialog om hvordan vise hunden enda bedre.

Problemstillinger

Hvordan få hunden til å bevege seg korrekt og ha god kontakt med handleren når det er flere hunder i ringen?

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Prøveutstilling.

Stikkord

Montere en eksteriørring med band rundt. Med kurslærer som ringsekretær og ev. en tredje person i rollen som dommer. Visning av flere hunder samtidig, f.eks. fra samme gruppe, oppstilling for skriving av kritikk, "gruppepremiering". Kursevaluering og utdeling av kursbevis.

Arbeidsform og gjennomføring

Mest mulig selvstendig praktisk jobbing for hver enkelt hundefører, med mulighet for korrigeringer og videre utvikling fra lærer. Dialog.

Problemstillinger

Hva skjer med fører og hund når det er konkurranse? Hvordan takle stresset som man kan føle i ringen?

Litteratur/materiell for deltakerne

Utdrag av NKKs utstillingsreglement.

Krav til lærer/instruktør

Må ha stilt ut hund eksteriørt på minst 2 større utstillinger, f.eks. NKK. Skal kunne reglementet og de ulike premiegradene, vite gangen i utstillingen fra oppmøte til BIS finale.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

NKKs utstillingsreglement. Ev. bøker av type hundeleksikon som kan gi tips om den enkelte hunderases standard.