6132 Valpekurs fra 6 mnd.

Mål

Gi hundeeierne innsikt i hundens behov, dens utvikling og miljøets betydning for at den skal utvikle seg til et harmonisk og omgjengelig dyr for eier, familie og omgivelser, samt å gi hundeeierne grunnlag for grunnopplæring av egen hund.

Målgruppe

Alle hundeeiere.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Enkel læringsteori.

Stikkord

Hvordan hunder kan ha lært å vise redsel i bestemte situasjoner, viktigheten av å ikke forsterke hundens redsel, samt innlæring med påvirkning og forsterkning. Ulv, tamhund, raser og bruksområder. Fordel ved å ha hund. Historikk om hund.

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk undervisning, praktisk jobbing med øvelsene: kontakt, sitt, ligg, gå pent i bånd og avslapping (se Jærverud og Grunnkurs fra 6 mdr.)

Problemstillinger

Hensikten/målet med forbudsord. Hvorfor forsterke ønsket atferd under innlæring, hva når hunden kan? (Ta opp problemer som hundeeierne har med egne hunder, gi råd til løsning).

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Menneskets signaler og stemmebruk.

Stikkord

Hemmende/truende signaler, lys kontra mørk stemme og hvordan redde mennesker beveger seg etc.

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk undervisning, praktisk jobbing med øvelsene: kontakt, sitt, ligg + bli, avslapping, lineføring, gå pent i bånd og tannkontroll. (se Jærverud og Grunnkurs for hund fra fylte 6 mdr.)

Problemstillinger

Hvordan oppfører (noen) hunder seg når de møter mennesker som er redde for hunder - og hvorfor? (Ta opp problemer som hundeeierne har med egne hunder, gi forslag til løsninger).

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Hundens utvikling, problemfylte perioder. Hundens kroppsspråk.

Stikkord

Halv fysisk kjønnsmodning, fysisk kjønnsmodning, gode treningsperioder, psykisk modningsperiode, "fortung", "baktung", blotting av tenner, hodestilling og haleføring. (se Jærverud).

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk undervisning, praktisk jobbing med øvelsene: kontakt, sitt og ligg + bli, avslapping, lineføring, gå pent i bånd, tannkontroll, hilse pent og innkalling. (se Jærverud og Grunnkurs fra 6 mdr.)

Problemstillinger

Hva gjør vi med hunder som ikke kommer på innkalling? (Ta opp problemer som hundeeierne har med egne hunder, gi forslag til løsninger.)

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Apport, stell og røkt av hund.

Stikkord

Hvilke atferder skal hunden utføre under apporteringsøvelse? Hvordan kan vi bygge opp/sette sammen øvelsen? Stell og røkt av hund, pelspleie, sårbehandling, vaksinering, forsikring etc.

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk undervisning, praktisk jobbing med øvelsene: kontakt, sitt og ligg + bli, avslapping, lineføring, tannkontroll, hilse pent, dekk fra holdt og innkalling. (se Jærverud og Grunnkurs for hund fra 6 mdr.).

Problemstillinger

Hvorfor bør vi trene hunden regelmessig?

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Hundens atferd.

Stikkord

Litt om rangordning, dominans, revir og taktile signaler. (se Jærverud og Grunnkurs for hund fra 6 mdr.).

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk undervisning, praktisk jobbing med øvelsene: kontakt, sitt og ligg + bli, avslapping, lineføring, gå pent i bånd, tannkontroll, hilse pent, dekk fra holdt, apport fase 1 og innkalling. (se Jærverud og Grunnkurs fra 6 mdr.).

Problemstillinger

Hva gjør vi med hunder som knurrer ved matskål eller knurrer mot fremmede - og hvorfor? (Ta opp problemer som hundeeierne har med egne hunder, gi forslag til løsninger).

6. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Læringstrappen. Stimulans - respons - konsekvens.

Stikkord

Nyinnlæring, opprettholdelse og generalisering. (se Begynnerkurs i lydighet av Nils A. Johannessen).

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk undervisning, praktisk jobbing med øvelsene: kontakt, sitt og ligg + bli, avslapping, lineføring, tannkontroll, hilse pent, dekk fra holdt, innkalling og apport fase 1 og 2. (se Jærverud og Grunnkurs fra 6 mdr.).

Problemstillinger

Hva gjør vi med hunder som er redde for folk, bjeffer bår det ringer på døren etc. (Ta opp problemer som hundeeierne har med egne hunder, gi forslag til løsninger).

7. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Lederskap, direkte, indirekte og aktivisering. Framtidige kurs.

Stikkord

Hvordan vise for hunden at den ikke er den viktigste i flokken. Hilse på hunder sist ved gjenkomst til hjemmet, hunden sist ut dører etc. (se Jærverud og Grunnkurs fra 6 mdr.).

Arbeidsform og gjennomføring

Merkeprøve: Lineføring, dekk fra holdt, sitt i 1/2 minutt, innkalling fra sitt og dekk i 1 minutt.

Problemstillinger

Ta opp problemer som hundeeierne har med egne hunder, gi forslag til løsninger.

Litteratur/materiell for deltakerne

Deltakerhefte og instruktørveiledning kjøpes av Askøy Hundeklubb.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Valpekurs fra 3-6 mdr. av Nils A. Johannessen. Din Hund av Jærverud og kursplan for valpekurs, grunnkurs og begynnerkurs i lydighet, instruktørveiledning og kopieringsoriginaler av Nils A. Johannessen.