6131 Valpekurs fra 3 - 6 mnd.

Mål

Gi hundeeierne innsikt i valpens behov og miljøets betydning for at valpen skal utvikle seg til et harmonisk og omgjengelig dyr for eier, familie og samfunn.

Målgruppe

Alle valpeeiere.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Samtidig elektronisk kommunikasjon kan også benyttes. (korona)

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Valpens forutsetninger, viktighet for miljøtrening, læring (påvirkning+belønning) og oppdragelse. (se Jærverud, kurshefte Valpekurs fra 3-6 mdr.)

Stikkord

Flokklederens oppgaver, aktivisering av valpen, skape trygge regler/grenser, la valpen få utforske omgivelsene, valpen trives ikke alene, familien erstatter flokken. Innlæring av sitt, avslappingsøvelse og forbudsord.( se Jærverud, kurshefte Valpekurs fra 3-6 mdr.)

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk undervisning, praksis: innlæring av sitt og ligg, avslappingsøvelse og forbudsord (se Jærverud, kurshefte Valpekurs fra 3-6 mdr.)

Problemstillinger

Dominans, hva gjør vi med en dominant valp, hvilke atferder kjennetegner den dominante? Hva med valp som bevokter? Hvordan og hvorfor lære valpen å slappe av? (se Jærverud)

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Kommunikasjon hund/mennesker

Stikkord

Stirrende øyne, bred kropp/armer, vifte med armer, "sint" stemme, stemmebruk. Vi må forstå valpen og innse at den tolker vår atferd ut fra sine forutsetninger. Valpen skjønner ikke at den har gjort noe galt for 3 timer eller 5 dager siden. (se Jærverud)

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk undervisning, praksis: innlæring av sitt, ligg,

Problemstillinger

Hva lærer valpen dersom den kan dra i båndet og komme dit den vil (til en annen hund f.eks)? Hvordan øke valpens frekvens i å "ta en tur innom" eier, når man er på tur? Hva skal vi gjøre når valpen tigger og hvorfor?. Valpens utvikling og betydning for læring (se Jærverud) Problemer som deltakerne har med valpen sin.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Faste rutiner forutsetning for et godt hundehold. Stell og røkt av valp.

Stikkord

8 gyldne regler, se kursplan for valpekurs 3-6 mdr. av N.A.J. Stell og røkt av valp. Pelsstell, vaksinering, klippe klør, ormekur, stell av sår etc. (se Jærverud)

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk undervisning, praksis: jobbing med øvelsene: sitt, ligg,

Problemstillinger

Hva innebærer det å betinge en øvelse? Forholdet mellom hund og barn? Valpers lek med barn? (se Jærverud) Problemer som deltakerne har med valpen sin.

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Orientering om NKK og hundesport generelt. Framtidige kurs

Stikkord

Utstilling, bruks. LP. agility, viltspor, jakttrening, grunnkurs og begynnerkurs i lydighet.

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk undervisning, praksis: sitt, ligg.

Problemstillinger

Stress, redd valp og valpebiting (se Jærverud). Problemer som deltakerne har med valpen sin

Litteratur/materiell for deltakerne

Valpekurs fra 3-6 mdr.(Deltakerhefte og instruktørveiledning kjøpes fra Askøy Hundeklubb)

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Valpekurs fra 3-6 mdr. av Nils A. Johannessen, din Hund av Jærverud og kursplan for valpekurs, grunnkurs og begynnerkurs i lydighet, instruktørveiledning og kopieringsoriginaler av Nils A. Johannessen.