6123 Klikkerkurs for nybegynnere

Mål

Lære å bruke klikker som verktøy for innlæring av hund.

Målgruppe

Nybegynnere i klikkertrening.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Hva er klikkertrening?

Stikkord

Hvordan lære inn klikker lyden? Hva kreves av treneren og hvordan oppleves klikkertrening for hunden?

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag, Praksis.

Problemstillinger

Første samling er uten hund. Deltagere skal selv prøve seg som klikkertrenere og hund. Deltagere får i lekse å lære inn klikker lyden på hunden sin til neste kurskveld.

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Vi tar inn en og en hund: Har hunden lært at klikker lyden betyr belønning? Når klikker vi? Hvor høy frekvens og hvorfor?

Stikkord

Er belønningen verd å jobbe for?

Arbeidsform og gjennomføring

Praksis. Foredrag

Problemstillinger

Vi vil etterhvert begynne å få en kreativ hund, la han få lov til det. Klikk og belønn det du vil ha, overse det du ikke vil ha. Hunden vil gjøre det som lønner seg for han. Deltagerne skal fortsette å trene inn klikkerlyden til neste kurskveld. De fikk veiledning etter første testen og vet nå hvor langt hver enkelt er kommet og hva de trenger å trene på.

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Labbe target. Shaping. Frivillig adferd. Crossoverhund

Stikkord

Labbe target på musematte.

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag, Demonstrasjon på deltagernes hunder.

Problemstillinger

Fordel med kreativ hund, lett å fange frivillig adferd! En hund som fra før er vant med å bli korrigert trenger lengre tid på å bli kreativ, så vær tålmodig og la hunden se hva som lønner seg. Ikke korriger! Deltagerne får i lekse å lære inn labbe target på musematten.

4. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Deltagerne viser labbe target på hundene. Nese target, strategisk belønning og frivillig adferd.

Stikkord

Target stick , sirkushund,

Arbeidsform og gjennomføring

Demonstrasjon. Foredrag, Demonstrasjon av instruktør. Hva kan vi bruke klikker, div target ol. til videre?

Litteratur/materiell for deltakerne

Klikker

Krav til lærer/instruktør

Må ha erfaring med klikker trening selv. Instuktøren bør selv ha deltatt på klikkerkurs.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

"Klikkertrening for din hund" av Morten Egtvedt & Cecilie Køste