6120 Agility - nybegynner - helg

Mål

Gi grunnleggende opplæring i agility.

Målgruppe

Alle hundeeiere

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset kan også gjennomføres over 6 kvelder (Studieplannummer 6121)

1. samling

Timer med lærer: 7

Tema

Oppstart med introduksjon. Agility. Generelt om læringsteorier. Hinder.

Stikkord

09.00 INNE Betaling, utdeling av kompendier 09.15 Presentasjon, kursopplegg, timeplan. 09.30 Hva er agility? 09.45 Pause. 10.00 Generelt om innlæring. Hvordan bryte barrieren. Gjennomgang av de enkelte hinderne.

11.00 UTE Bryte barrieren. Gjennomgang av de enkelte hinderne i grupper på 3-4 ekvipasjer. 12.00 Lunsj.

12.30 INNE Hindersikkerhet. Riktig passering av hinderne.

13.15 UTE Fortsettelse på å bryte barrieren.

14.00 INNE Prinsipper for innlæring med hund. Trening av agility.

14.45 UTE Innøving av hindersikkerhet.

15.30 INNE Oppsummering av første dag. Spørsmål. Avslutning 1. dag.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praktiske øvelser

Problemstillinger

Hva er agility? Hvordan bryter vi barrierer for hinderpasseringer?

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema

Repetisjon, hindersikkerhet, føring og kommunikasjon, gjennomgang på bane, utdeling av diplomer, info. om trening og konkurranser.

Stikkord

09.00 INNE Kort repetisjon: Hva lærte vi i går? Spørsmål du glemte i går.

09.30 UTE Fortsettelse av innøring av hindersikkerhet.

10.25 INNE Føring, kommunikasjon, kontroll, tempo, samarbeide fører/hund.

11.10 UTE Trening føring, kontroll, samarbeide fører/hund.

12.00 Lunsj.

12.30 INNE Konkurranseregler.

13.15 UTE Trening føring og kontroll.

14.00 INNE Den første konkurransen.

14.45 UTE Gjennomgang på hel bane.

15.30 INNE Utdeling av diplomer, informasjon om trening, kommende konkurranser m.m.

16.00 Avslutning.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praktiske øvelser

Problemstillinger

Hva lærte vi i går?

Litteratur/materiell for deltakerne

Eget kompendium "Agility er gøy". Bestilles hos NKK.