6113 Valpekurs

Mål

Kurset skal gi hundeeierne en innføring i grunnleggende dressurøvelser og aktivisering av valper og unghunder. Deltakerne skal etter kurset på egen hånd kunne foreta innlæring av enkle momenter, både hverdagsdressur og enkle konkurranseøvelser.

Målgruppe

Alle hundeeiere med hunder på valpestadiet, dvs. opp til ca. 6 mnd. Særlig førstegangshundeeiere og uerfarne hundeeiere.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Deltakerne møter med hund (unntatt første kveld). Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis. Viktig å lære deltakerne det teoretiske grunnlaget selv om valpen ikke får til det som skal læres. Påvirke eiernes holdninger til hunden slik at hunden skal bli behandlet på dens egne premisser. Ansvarsbevisst hundehold. Det forutsettes at deltakerne benytter tiden mellom kveldene til aktiv oppfølging og trening med egen hund.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Frammøte uten hund. Grunnleggende hjelpemidler

Stikkord

Bånd/ball/motivasjon/belønning mv.Bruk av kommandoer, bevisst hundehold, viktighet av sosial trening.

Arbeidsform og gjennomføring

Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis.

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Innlæring i kontakt - forskjellige metoder

Stikkord

Begynnende innkalling (hjelpefører), gå pent i bånd. Hilsetrening.

Arbeidsform og gjennomføring

Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis.

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Innlæring av sitt: Marsj i forskjellig tempo. Innlæring av rolig. Potebandasjering og kloklipp.

Arbeidsform og gjennomføring

Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis.

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Hundens språk. Vise tenner. Videre kontaktøvelser. Fortsettelse på innkalling. Begynnende dekk.

Arbeidsform og gjennomføring

Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis.

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Repetisjon av sitt og dekk. Teori: Hundens modningsperioder. Innkalling (hvis tid). Gå pent. Lekmomenter.

Arbeidsform og gjennomføring

Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis.

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Tannvisning.

Stikkord

"På plass", større krav enn "gå pent". Kontakttrening med forstyrrelser (andre hunder). Aktivisering av hund, hvorfor og hvordan (balansering/problemløsning). Praktisering i mindre grupper.

Arbeidsform og gjennomføring

Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis.

7. samling

Timer med lærer: 2

Tema

På plass, stå, stell av pels.

Stikkord

På plass med enkle vendinger. Stell av hund (bl.a. pelsstell) Aktivisering av hund (innlæring som aktivisering).

Arbeidsform og gjennomføring

Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis.

8. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Videre innlæring av "stå" og gå pent i bånd. Demonstrasjon/gjennomgang. Innlæring/trening.

Stikkord

Videre innlæring av "stå" og gå pent i bånd. Demonstrasjon/gjennomgang av apportering, alle faser og innlæring/trening av fase 1

Arbeidsform og gjennomføring

Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis.

Litteratur/materiell for deltakerne

Deltakerne får kommenterte litteraturlister samt diverse treningstips.

Krav til lærer/instruktør

Det benyttes lærekrefter med god faglig bakgrunn- erfaring med egen hund og instruktørkurs. Lærerne går som hjelpetrenere under to kurs før de får ansvaret for eget kurs. Det benyttes instruktør samt hjelpeinstruktør.

Opplegg for evaluering

Det benyttes kurskritikk - deltakerne får et spørreskjema med en kombinasjon av åpne og lukkede spørsmål siste kvelden. Deltakernes holdninger oppfanges gjennom hele kurset.