5571 Fluebinding - begynner

Mål

Deltakerne skal lære grunnleggende teknikker, materialer og mønstre innenfor fluebinding, slik at de har en solid plattform å utvikle seg videre fra etter kursets slutt.

Målgruppe

Alle som interesserte i å lære fluebining: Både Juniorer og seniorer, medlemmer og ikke-medlemmer!

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Bindeutstyr og materialer, med smakebit på teknikker.

Stikkord

Systematisk gjennomgang av utstyr, materialer, teknikker, inspirasjonskilder og hjelpelitteratur, smakebit på øvingen

Arbeidsform og gjennomføring

Demonstrasjon, instruksjon, øvelse og erfaringssamtale.

Problemstillinger

Hvilket utstyr og hvilke materialer er nødvendig, og hva bør prioriteres til innkjøp? Hvordan brukes utstyret og materiellet i bindesituasjonen? Hvorfor fluefisker og fluebinder vi?

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Utdyping av bindeteknikker, og binding av store enkle streamervarianter

Stikkord

Bindeteknikker, binding av streamere (sjøørretfluer)

Arbeidsform og gjennomføring

Demonstrasjon, instruksjon, øvelse og erfaringssamtale.

Problemstillinger

Hvordan binder vi med de ulike teknikkene, og når bruker vi dem? Hvordan lage enkle, men gode streamer-fluer?

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Binding av mer avanserte fluer: nymfer og tørrfluer.

Stikkord

Binding av nymfer, tørrfluer med hackle, tørrfluer med vinger.

Arbeidsform og gjennomføring

Demonstrasjon, instruksjon, øvelse og erfaringssamtale.

Problemstillinger

Hvordan binder vi med de ulike teknikkene, og når bruker vi dem? Hvordan lage gode nymfer og tørrfluer til fluefiske? Hva bør deltakerne gjøre videre for å utvikle seg som fluebindere?

Litteratur/materiell for deltakerne

Nødvendig litteratur og materiell blir utdelt til bruk på kurset (det gjelder følgende): Litteratur: "Fluebinding spesial", Fiskeklubben NJFF Materiell: Bindestikker og bindemateriell til utlån

Krav til lærer/instruktør

Erfaren fluefisker med god kompetanse som fluebinder.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Alt som tidligere er lest av litteratur i kombinasjon med erfaring.

Opplegg for evaluering

Vi benytter Studieforbundets evalueringsskjema.