5220 Opplæringsjakt på rev - helgekurs

Mål:

  • Deltakerne skal få innføring i biologi og adferd som har betydning for jaktutøvelsen
  • Deltakerne skal kjenne til ulike våpentyper og ammunisjon som er aktuelle for jakten
  • Deltakerne skal kjenne til ulike jaktformer, hundegrupper, samt bruk av hund under jakt
  • Deltakerne skal ha fått demonstrert og praktisert sikker våpenbehandling og innsikt i human jaktutøvelse
  • Deltakerne skal kjenne til grunnprinsippene for håndtering av felt vilt

Målgruppe:

Nye jegere eller registrerte jegere som ønsker en kompetanseheving

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Kompetansekrav til deltakerne:

Gjennomført jegerprøve

Eventuelle merknader:

Kurset foregår i hovedsak utendørs. Det er viktig å legge opp en praktisk dag ute hvor et er gode muligheter for jaktsituasjoner. Teoridelen må gjennomføres i et lokale som passer for formålet
Kurset er ikke kompetansegivende utover den erfaring det tilfører deltakeren. Det er ingen kunnskapstest
Deltakeravgiften for kurset vil variere med arrangørens kostnader. Imidlertid oppfordrer vi alle arrangører å operere med en totalpris som inkluderer alle kostnader ved kurset

1. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Opplæringsjakt på rev

Stikkord:

Leksjon 1. Biologi og adferd (ca. 2. timer)
Leksjon 2. Våpen og ammunisjon(ca. 2. timer)
Leksjon 3. Jaktformer og hunder (ca. 1 time)
Leksjon 4. Våpenbehandling (ca. 2. time)

Arbeidsform:

Teori. Kan foregå både ute og inne.

Problemstillinger:

Biologi og adferd tar for seg spørsmål knyttet til forplantning, leveområder, flokkadferd, beitetrekk og bruk av sanser
Våpen og og ammunisjon tar for seg spørsmål knyttet til haglevåpen, ammunisjonstyper, anslagsenergi og avstandsvurdering. Rifle - kaliber og kuletype
Jaktformer og hunder tar for seg spørsmål knyttet til posteringsjakt, lokkejakt m/bulvan, apporterende hunder og kamuflasje
Våpenbehandling tar for seg spørsmål knyttet til sikker bakgrunn, flere jegere, passering av hindre

2. samling

Timer med lærer: 9

Tema:

Opplæringsjakt på rev

Stikkord:

Leksjon 6. Praktisk jakt (ca. 8. timer)
Leksjon 5. Etter felling (ca. 1. time)

Arbeidsform:

Praktisk jakt i realistisk jaktsituasjon ute.

Problemstillinger:

Praktisk jakt tar for seg praktisering av sikker jakt
Etter felling tar for seg spørsmål knyttet til flåing, ivaretakelse av pels og våpenpuss

Litteratur/materiell for deltakerne:

Til delen om Våpen og ammunisjon hører Haglbrosjyre 2008 fra NJFF. Kurslitteratur er Jakt og fangst av rødrev, NJFF.

Krav til lærer/instruktør:

Ingen særskilte, men det anbefales at veilederne/jaktfadderne har gjennomgått "Veilederkurset" i regi av lokalforeningen

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Til alle delemnene hører Jegerprøvemateriellet. Til delen om Biologi og adferd høre Revejaktheftet fra NJFF. Til delen om Våpen og ammunisjon hører også Rapport testjegerprosjektet fra NJFF

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema finnes på Studieforbundet natur og miljø sine hjemmesider http://www.naturogmiljo.no