5202 Storviltjakt

Mål:

Gi jegere ute erfaring i jakt på storvilt, innsikt i , og praktisk erfaring i jakt på elg, hjort og rådyr

Målgruppe:

Nye jegere uten erfaring i jakt på storvilt

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer:3

Tema:

Lovverk, sikkerhet og jaktformer

Stikkord:

Lover og forskrifter, jaktledelse, sikkerhet, post og postvalg, jaktformer, ettersøk og ettersøkshunder, friluftsloven

Bruk og misbruk av sambandsutstyr

Arbeidsform:

Undervisning

Problemstillinger:

Hvilke lover regulerer jaktutøvelsen, motorferdsel i utmark, sikkerhet under jaktutøvelsen, jaktleders myndighet, ulike former for jakt m.m.

2. samling

Timer med lærer:3

Tema:

Skyting og skyteinstruksjon

Stikkord:

Våpen, skytestillinger, prøveskyting av våpen.

Arbeidsform:

Undervisning og praktisk skyting

Problemstillinger:

Ulike våpen, ballistikk, anslagsenergi, kuletyper, sjokkeffekt

3. samling

Timer med lærer:8

Tema:

Praktisk jakt

Stikkord:

Informasjon om dagens jakt, trekking av poster, kontroll av våpen/jegeravgiftskort, behandling av felt vilt og utvomming.

Arbeidsform:

Felt med en instruktør pr. deltaker. Kontinuerlig oppfølging.

Problemstillinger:

Bevegelse i felt, sikkerhet, avstandsbedømmelse, vurdere skudd ikke skudd, behandling av felt vilt, hygiene.

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Flåing, behandling av kjever/kjønnsorganer, oppsummering, evaluering av dagens jakt.

Stikkord:

Best mulig ivaretakelse av felt vilt, forvaltningens behov for data. Evaluere jakta og dyras bevegelser i terrenget i forhold til poster/drivere, hundens arbeid.

Arbeidsform:

Praktisk arbeid med lærer.

Problemstillinger:

Erfaringsutveksling og oppsummering av dagens situasjoner, veterinære bestemmelser for godkjenning av felt vilt.

5. samling

Timer med lærer:8

Tema:

Praktisk jakt

Stikkord:

Informasjon om dagens jakt, postfordeling, hundens arbeid, smygjakt, posteringsjakt. Kart og kompass

Arbeidsform:

Praktisk jakt med lærer

Problemstillinger:

Dyras bevegelser i terrenget, atferd i naturen, andre brukere, dyras bruk av vind, høydesøk.

6. samling

Timer med lærer:2

Tema:

Jegeransvar

Stikkord:

Sosiale verdier under jaktutøvelsen, terrengutnyttelse (grad av jaktpress), andre brukere, vær-vind-lukt-syn.

Arbeidsform:

Undervisning, plenum

Problemstillinger:

Jegerens samfunnsansvar, dyras behov for ro.

7. samling

Timer med lærer:6

Tema:

Praktisk jakt, nedskjæring

Stikkord:

Utøvende jakt med lærer, ivaretakelse av felt vilt, kjøttskjæring. Kart og kompass

Arbeidsform:

Felt, samt undervisning v. video og demonstrasjon v. kjøttskjæring.

Problemstillinger:

Hvordan sikre at rett kjøtt brukes på best mulig måte?

8. samling

Timer uten lærer: 1

Tema:

Oppsummering og evaluering av kurset

Stikkord:

Innkvartering, skuddsjanser, kommunikasjon

Arbeidsform:

Plenum m. ordstyrer

Problemstillinger:

Lærernes og deltakernes vurdering av kurset, undervisningsmetodene, jaktutøvelsen for å kunne forbedre kurset.}}}

Litteratur/materiell for deltakerne:

Utdelt materiell, Storviltjakt (S. Lier-Hansen)

Krav til lærer/instruktør:

Gjennomgått 12 timers kurs i jaktinstruksjon, jegerprøveinstruktør,/ rifleinstruktør/hundeinstruktør. Lang og bred erfaring i jakt på elg, hjort og rådyr.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Utdelt materiell, den gode jakta, jaktleders ansvar, forskrifter og retningslinjer om viltforvaltning (DN)