5134 Standplassleder

Mål

Kurset har som formål å gi opplæring i standplassledelse og anvisertjeneste under skytekonkurranser og treningsskyting med rifle i regi av NJFF's lag og foreninger, slik at all skyting foregår sikkert og korrekt i henhold til sikkerhetsplakaten og regelverk.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Standplassleders oppgaver: Standplasslederens oppgaver er mange. Det viktigste er å sørge for at sikkerheten er i ivaretatt på alle punkter under skytingen. Dernest er det å sørge for at all skyting foregår etter regelverket. I mange tilfelle vil oppgaven også være å hjelpe og veilede, spesielt nybegynnere og ungdom. Standplasslederen skal også sørge for at skytteren ikke blir unødvendig forstyrret under sin skyting, og for at han/hun får gjennomføre sin skyting best mulig innenfor regelverket og sikkerhetsreglenes grenser. Standplasslederen skal sørge for at anvisning er tydelig og korrekt, og at skytteren har forstått sin anvisning, og spørre om det er noen protester før skivene klistres. Til slutt skal standplasslederen sørge for at resultatene blir riktig nedskrevet.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Sikkerhet, skytebanen

Stikkord

Sikkerhet: - sikkerhetsregler - sikkerhetsplakaten - visitasjon av våpen Skytebanen: Krav til skytebanen - instruks for skytebanen - varsling - sikkerhetsmerke

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Våpen, utrustning, skytestillinger

Stikkord

Våpen, utrustning, skytestillinger - tillatt våpen og utrustning - spesielle bestemmelser for jegerklassen - liggende skytestilling - sittende skytestilling - knestående skytestilling - stående skytestilling - spesielt for deltakere over 70 år

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Skyteledelse

Stikkord

Skyteledelse - standplassledelse ved jaktfeltskyting - standplassledelse ved elg/hjortskyting - skyteavbrudd - protester

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Anvisning

Stikkord

Anvisning - anvisersjefens oppgaver - tolkning av skiver - rikosjett - for mange skudd i figuren - for få skudd i figuren - anvisning med spak - anvisning i jaktfelt - poengberegning ved 5-delte skiver

Litteratur/materiell for deltakerne

Kurshefte "Ledelse av standplass og anvisning" kan kjøpes hos NJFF, tlf. 66 79 22 00 "Regler for jaktskyting", Dette materiellet fås ved henvendelse til NJFF.