5123 Ut på jakt

Mål:

Gi økt kunnskap om den valgte jaktbare arten. Formidle aktuelle jakt og fangstformer. Gjøre klart hvordan best å utnytte det valgte viltet som ressurs. Gjøre deltagerne gjennom teori og praksis i stand til å selvstendig kunne utøve jakt på arten.

Målgruppe:

Førstegangsjegere og jegere som har liten erfaring med jakt på valgt art.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset kan brukes som opplæringsmal på alle jaktbare arter. Arrangøren velger selv hvilken art som er aktuell for sitt kurs. Viktig å kontrollere at alle som skal delta med våpen på samlingene med praktisk jakt fyller myndighetenes krav, som f.eks jegerprøve, storviltprøve etc.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Presentasjon av det aktuelle viltet og jakten på det

Stikkord:

Viltfakta, jaktformer, våpen, utstyr forøvrig,krav til jeger, sikkerhet, forberedelse til praktisk jakt.

Arbeidsform:

Forelesning og diskusjon

Problemstillinger:

Øke deltagernes teoretiske kunnskaper og forberede dem til praktisk jakt.

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Praktisk jakt

Stikkord:

Oppmøte, orientering om dagens aktuelle jaktform, SIKKERHET!!!!, praktisk jakt, ivaretagelse av felt vilt.

Arbeidsform:

Orientering ved jaktleder, læring gjennom praktisk jakt, samtale etter avsluttet jaktdag.

Problemstillinger:

Gjennomføring av jakten med tanke på sikkerhet, mulighet for jaktsituasjoner, når kan jeg skyte

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Praktisk jakt

Stikkord:

Oppmøte, orientering om dagens aktuelle jaktform, SIKKERHET!!!!, praktisk jakt, ivaretagelse av felt vilt.

Arbeidsform:

Orientering av jaktleder, praktisk jakt, ivaretagelse av felt vilt, samtale etter avsluttet jaktdag.

Problemstillinger:

Gi deltagerne kunnskap nok til å kunne praktisere aktuell jaktform på egenhånd.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Div. bøker og hefter om aktuelle viltarter og jaktformer.

Krav til lærer/instruktør:

Jeger/ instruktør som har stor erfaring fra jakt på aktuell art

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering: