4189 Kaninoppdrett

Mål

Deltakerne vil få kunnskap om kaninoppdrett, og dele erfaringer om dette.

Målgruppe

Tilsluttede medlemmer og andre som er interessert i kanin og avl/oppdrett

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset kan for eksempel gå over 6 kvelder (2 timer hver kveld, inkl. pauser)

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Bursystemer, foring og stell

Stikkord

-         Utebur eller innebur (i stall/garasje/skur)
-         Størrelser på forskjellige typer bur
-         Fôringstider
-         Typer fôr
-         Fôrings- og vannsystemer
-         Vekt (oppfølging av det enkelte dyr)
-         Rengjøring
-         Strø

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning, evt. også praksis, som f.eks. stallbesøk

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Parring og fødsel

Stikkord

-         Tid for paring
-         Omparing -         Sammensetning av avlsdyr
-         Størrelse på bur for hu med kull
-         Føde-/reirkasse
-         Tilsyn
-         Kontroll av unger
-         Avvenning
-         Merking
-         Drektighetsproblemer
-         Nytt kull (hvor mange kull pr hu)

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning. Eventuelt også "praksis", slik som f.eks. stallbesøk.

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Utstilling

Stikkord

-         Uttak av hvilke dyr som skal påmeldes
-         Påmelding (gjennomgang av forskjellige typer blanketter)
-         Forberedelse
-         Etter utstillingen

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning, eventuelt også

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Sykdommer

Stikkord

-         Magesyke (avføringsproblemer)
-         Snue
-         Rennende øyne
-         Midd/uttøy i pelsen
-         Labbesår
-         Annet (andre problemer)
-         Behandling

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Oppdretters sammenligninger

Stikkord

- Likheter og forskjeller
- Hva kan forbedres?
- Annet

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning og diskusjon

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Spørsmål og svar

Stikkord

- Oppsummering
- Evaluering

Krav til lærer/instruktør

Styret/kursleder velger ut f.eks. innledere/forelesere for hver samling, evt. for de forskjellige tema