401 Hundefører på rådyrjakt

Godkjent for 8-16 timer  |  3-15 deltakere

Mål, læringsmål

Deltakerne skal lære seg det grunnleggende for hundeførere ved rådyrjakt.
Deltakerne skal lære seg om sikkerhet og kommunikasjon som hundefører.
De skal lære seg å velge og benytte riktig kledsel og utstyr.
Deltakerne skal lære seg å lese sin egen hunds reaksjoner ved forskjellige spor

Målgruppe og forkunnskaper

Hundeførere som ønsker å bli eller videreutvikle seg på området.
Det er en fordel hvis hundefører har tatt jegerprøven

Kursinnhold

 • Regler for hvilke hunder som kan benyttes som løs på drevet halsende hund
 • Bekledning og hva man bør ha med seg
 • Bruk av GPS, WeHunt e.l. med utstyr for å se hvor hunden befinner seg samt jaktradio
 • Forberedelser og studering av terrenget. Vite hvor ev. utposterte jeger befinner seg.
 • Lære seg å lese hundens kroppsspråk
 • Øve på å gå med hund i bånd i terrenget
 • Lære seg å lese spor og tegn på rådyraktivitet i terrenget.
 • Få hunden til å søke ut og vente hvis hunden ikke får fot (finner ferskt spor)
 • Følge på i hundens spor hvis det blir uttak (hunden loser/bjeffer) etter å funnet ferskt spor
 • Kommunisere med de posterte jegerne via jaktradio. Holde disse orientert underveis.
 • Belønning av hund ved fallet
 • Råd til valg av våpen

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Valg av arbeidsmåte tilpasses deltakernes forkunnskaper og ferdigheter. Det bør ikke være mer enn 5 deltakere per instruktør under den praktiske gjennomføringen.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Lærer/instruktør må være en erfaren hundefører og vedkommende må inneha pedagogiske kompetanse. Må kunne kjenne til mye av det aktuelle utstyret på markedet.

Læringsressurser

 • GPS med hundepeiler. Helst egen hund. Seler til hund.
 • Jaktradio, kart over valdet/jaktområdet og kompass
 • Multimediautstyr til teoretisk gjennomgang
 • Egnet våpen for hundefører

Kvalifiserende/test/eksamen

Ingen avsluttende test, men gjennomført kurs kan bidra til økt kompetanse som kan være nyttig f.eks hvis man ønsker å ta kurs og bli godkjent ettersøksekvipasje.

Eventuelle merknader

Kurset er utarbeidet av autorisert jegerprøveinstruktør René Jønnvoll og hundefører Roy Bye i oktober 2020.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.