396 SSK - Styre- og sekretæriatskonferanse

Godkjent for 4-30 timer  |  3-25 deltakere

Mål, læringsmål

Lære om styreansvar og arbeid i styret.

Målgruppe og forkunnskaper

Sentralstyret, ordførere og ansatte i Norges Bygdeungdomslag.

Kursinnhold

 • Gjennomgang av NBUs pengeflyt
 • Opplæring i programmer for utlegg og reiser - hvordan bruke disse
 • Opplæring i medlemsregisteret - hvordan fungerer det og hva kan man gjøre
 • Opplæring i årsmeldingsskjema - hvordan fylle ut og hva skal med
 • Gjennomgang av NBUs grafiske profil - når bruker vi de ulike elementene og fargene
 • Gjennomgang av de ulike sosiale mediene NBU bruker
 • Gjennomgang av årshjul for sentralstyret
 • Gjennomgang av de sentrale arrangementene - se på størrelse og innhold
 • Gjennomgang av de sentrale arrangementenes grafiske profil
 • Gjennomgang av strategi for året
 • Opplæring i styreansvar og arbeidsrett
 • Opplæring i hvordan styremedlemmer arbeider i NBU
 • Hvordan skrive saker
 • Hva gjør man som styremedlem
 • Hvordan fungerer styremøtene
 • Hvordan kommunisere med kontoret
 • Gjennomgang og opplæring i nemnder og mandat

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Læringsressurser

nbu.no
Sentralstyrets ABC
Organisasjonshåndboka
Vedtekter

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.