395 Nemndsarbeid

Godkjent for 4-100 timer  |  3-15 deltakere

Mål, læringsmål

Utvikle unge ledere som skal skape aktivitet i Bygdeungdomslaget, fylkeslagene og lokallagene. Deltakerne skal få god organisasjonsforståelse, opplæres i nemnds- og utvalgsarbeid og få spesialkompetanse på eget fagfelt som bygdepolitikk, tevling, organisasjon, arrangement, kultur, aktivitet, lagsutvikling mm.

Målgruppe og forkunnskaper

Medlemmene i Bygdeungdomslagets utvalg og nemnder, både sentralt og i fylkeslagene. Ingen forkunnskaper nødvendig.

Kursinnhold

Generelle tema (teori)

 • Bygdeungdomslaget - opprinnelse og organisering
 • De ulike nemndene - deres rolle og oppgaver
 • Nemndleders rolle og oppgaver i både styret og nemnd
 • Nemndsmedlemmenes rolle og oppgaver
 • Organisasjonsoppbygging og -kultur

Nemndsarbeid, generelle tema (teori og praksis)

 • Sette mål, lage og gjennomføre planer
 • Planlegge og gjennomføre tevlinger, aktiviteter og arrangementer
 • Samarbeide, fordele oppgaver, følge opp, justere, erfare og evaluere

Nemndsarbeid, spesifikke tema (teori og praksis)

 • Strategi og politikk
 • Organisasjon
 • Tevlinger
 • Arrangementer
 • Aktiviteter
 • Kultur

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Praktisk trening/arbeid
 • Studiesirkel (delvis med lærer)
 • Samtidig elektronisk kommunikasjon

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Nemndsleder - valgt av årsmøtet i Norges Bygdeungdomslag eller av årsmøtet i fylkeslagene.

Læringsressurser

 • NBUs organisasjonshåndbok
 • Sentralstyrets ABC

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.