394 Artsfiske

Godkjent for 8-16 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Lære om artsfiske gjennom innsikt i utstyr, agn, fiskeplasser og fisketeknikker
Få opp interessen for artsfiske
Rekruttering av nye medlemmer

Målgruppe og forkunnskaper

Ungdom og voksne

Kursinnhold

Teori
- Hvilket utstyr trenger du til div fiskemetoder
- Hvilket agn og kroker til hvilken fisk
- Fiskemetoder
- Valg av fiskeplass
- Takkelknyting

Praktisk fiske
- Kystmeite
- Kikkfiske med hodelykt
- Vindusfiske

Arbeidsmåte

  • Veiledning med instruktør/lærer
  • Instruksjon med lærer

Kurset kan gjennomføres inne med en teori del.
Den andre delen med praktisk fiske gjøres ute på fiskeplassen.
Et av målene er å få flest mulig til å starte med dette spennende fisket.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

God kunnskap og praktisk erfaring om emnet.

Læringsressurser

Boka "Hekta på fiske"
Forfatter: Ole-Håkon Heier
Undertittel: Tips, utstyr og metode til over 100 norske arter
ISBN: 9788241911170

Eventuelle merknader

Studieplanen er utviklet i samarbeid med Kent Terje Stegavik, Trondheim JFF

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.