389 Kadaversøk med hund

Godkjent for 12-15 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Å lære å bruke hund i søksarbeid for å finne kadaver etter døde dyr på beite / fjellet.

Målgruppe og forkunnskaper

Dyreeiere,gårdbrukere, hundeeiere som ønsker å bruke hunden sin som hjelp for effektivt å finne døde dyr (hovedsak sau) som er omkommet/forsvunnet på fjellet.

Kursinnhold

Dag 1
Teori om kadaversøk og om hvordan det foregår
GPS teori og bruk
Litt om rovdyr og hvordan de gjemmer seg
Hvordan bruke hunden i arbeidet med å finne omkomne/skadede dyr?
Det beregnes ca tre timer på teoretisk undervisning.

Dag 2 og dag 3
Praktiske øvelser på søk i egnet område der det på forhånd er lagt ut kadaver.
Det beregnes ca fem timer hver dag.

Arbeidsmåte

  • Veiledning med instruktør/lærer
  • Instruksjon med lærer
  • Forelesning
  • Demonstrasjon
  • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør

Læringsressurser

Video, powerpoint

Kvalifiserende/test/eksamen

Godkjent søk etter kurset

Eventuelle merknader

Instruktør er ofte fra Norske Kadaverhunder og det informeres om Norske Kadaverhunder på kurset.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.