388 Grunnferdigheter for familie- og konkurransehunden

Godkjent for 6-12 timer  |  3-8 deltakere

Mål, læringsmål

Å lære egen hund grunnferdigheter som kan sees på som små byggesteiner i større og mer kompliserte oppgaver som hundeeier vil at hunden skal utføre.

Målgruppe og forkunnskaper

Alle hundeeiere
Kurset er ett on-site, hand-on kurs med instruktør. Det er en fordel for deltaker å ha gjennomgått de nettbaserte leksjonene før praksis m. instruktør.

Kursinnhold

 1. Teoretisk innføring i læringsteori og metodevalg
 2. Teoretiske og praktiske leksjoner i 8 grunnferdigheter: håndtarget, omventlokking, potetarget, bakpartskontroll, sitt, dekk, stå, fokus, dead or alive / lek, return to sender, løperundt og værs så god
 3. Tilgang til en rekke trinn-for trinn leksjoner med undervisningsvideoer og illustrasjoner
 4. Nyttige sjekklister du kan bruke i treningen din
 5. Delta i quiz regelmessig for å kontrollere eget kunnskapsnivå

Oppmøte / praksiskveldene vil foregå 2 uker lengre enn nettkurset - dette gir oss tid til mer trening, men også til til å fullføre nettkurs delen om / i tilfelle man blir forsinket.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid
 • Studiesirkel (delvis med lærer)
 • Samtidig elektronisk kommunikasjon

Lenker til eksempler på kursprogram

www.nbk-oa.com

Krav til lærer/instruktør

NKK trinn 1 instruktør

Læringsressurser

Elektronisk, trinn for trinn leksjoner med unidervisnings videoer og illustrasjoner,
sjekklister og quiz.

Kvalifiserende/test/eksamen

Alle deltakere får diplom ved bestått kurset.

Eventuelle merknader

Studieplanen er midlertidig godkjent i henhold til unntak fra krav i forskrift om studieforbund og nettskoler av 27. mars 2020. Unntaket gjelder foreløpig til 1. august 2020.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.