387 Online Nybegynnerkurs Agility

Godkjent for 10-15 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Lære startprosedyrer i agility, enkle hoppøvelser, svinger, kommandoer/signaler som brukes i agility, førermanøvre (bytter) med mer. Målet er å gi kursdeltaker en grundig innføring i hva agility er og hvordan man legger opp en god treningsøkt med hunden.

Målgruppe og forkunnskaper

Nybegynnere, trenger ingen forkunnskap

Kursinnhold

Digitalt kurs for nybegynnere med instruksjonsvideoer, teorimateriale, ukesoppgaver og grundig tilbakemelding fra instruktør

 • Startprosedyrer
 • Enkle hoppøvelser
 • Svinger
 • Kommandoer/signaler som brukes i agility
 • Førermanøvre (bytter) med mer

Lære vanlige agility prinsipper og grunnferdigheter som deltaker vil ha nytte av i senere treninger.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Demonstrasjon
 • Samtidig elektronisk kommunikasjon

Onlinekurs med instruksjonsvideoer, teorimateriale, ukesoppgaver og grundig tilbakemelding fra instruktør. Kurset kan f.eks. gå over fem uker.

Lenker til eksempler på kursprogram

Læringsressurser

Deltaker må ha:

 • Tilgang til nettbrett eller smarttelefon
 • Facebook
 • Noen kvadratmeter med sklisikkert underlag å trene på (uten eller inne)
 • Hopphinder (kan enkelt bygges av ting som finnes i husholdning)

Eventuelle merknader

Studieplanen er midlertidig godkjent i henhold til unntak fra krav i forskrift om studieforbund og nettskoler av 27. mars 2020. Unntaket gjelder foreløpig til 1. august 2020.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.