384 Minikurs - Hvordan lykkes med fuksia

Godkjent for 6-15 timer  |  3-10 deltakere

Mål, læringsmål

Deltakerne skal lære å dyrke fuksia, bli inspirert og glede seg over å lykkes med sine planter.

Målgruppe og forkunnskaper

Alle som har interesse for dyrking av fuksia.
Ingen forkunnskaper nødvendig.

Kursinnhold

Deltakerne skal lære om
- Formering
- Oppstamming.
- Vekstforhold: Lys, temperatur, fuktighet, vanning, gjødsling, jord, potting/ompotting
- Sykdom/skadedyr
- Blomsterform, fargekombinasjoner
- Overvintring

Hvis mulig (smittevernhensyn) skal vi også besøke fuksiahager

Arbeidsmåte

  • Veiledning med instruktør/lærer
  • Diskusjon
  • Praktisk trening/arbeid
  • Samtidig elektronisk kommunikasjon

Studieplanen er laget med tanke på gjennomføring i en tid med strenge smittevernregler. Kurset kan gjennomføres, helt eller delvis, med samtidig elektronisk kommunikasjon.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

God kunnskap om, og erfaring med, dyrking av fuksia.

Læringsressurser

  • Internettilgang
  • Egnet elektronisk kommunikasjonsutstyr og programvare
  • Plantejord, stiklinger og annet praktisk utstyr

Kvalifiserende/test/eksamen

Ingen test/eksamen

Eventuelle merknader

Studieplanen er midlertidig godkjent i henhold til unntak fra krav i forskrift om studieforbund og nettskoler av 27. mars 2020. Unntaket gjelder foreløpig til 1. august 2020.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.