382 MINIKURS MOT BRAKKESYKE

Godkjent for 4-6 timer  |  3-50 deltakere

Mål, læringsmål

Deltakerne skal lære noe nytt og blitt inspirert og motivert til å prøve selv/lære mer.

Målgruppe og forkunnskaper

Alle som trenger litt påfyll og inspirasjon i en hverdag begrenset av smittevernregler.

Kursinnhold

Innføring i emner som kursarrangør har spesiell kompetanse på og som lar seg formidle på en god måte gjennom elektronisk kommunikasjon.

Arbeidsmåte

  • Samtidig elektronisk kommunikasjon

Det pedagogisk opplegget tilpasses det aktuelle faget og tilgjengelige elektroniske hjelpemidler.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Kurslærer må ha god kompetanse på det aktuelle fagfeltet og være en god formidler

Eventuelle merknader

Denne studieplanen er midlertidig godkjent til 1. august 2020

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.