381 Jakt- og fiskeskole JOFS

Godkjent for 30-100 timer  |  3-25 deltakere

Mål, læringsmål

Delta i jakt-, fiske- og friluftsaktiviteter
Forbedre forståelsen av et friluftsliv basert på høsting
Utvikling innenfor friluftsliv og uteaktiviteter

Målgruppe og forkunnskaper

Barn, ungdom og voksne som ønsker å lære mer om et friluftsliv basert på høsting. Ingen krav til forkunnskaper.

Kursinnhold

Kurset kan være fra 10 til 30 samlinger.

Kurset kan med fordel starte med et informasjonsmøte der det informeres om de aktiviteter som er planlagt å gjennomføre. Tilpass varighet av kurset etter ukedag/ helg og lengde på aktiviteter det er tenkt gjennomført.

Samling 1. med Lærer
Introduksjon

Samling 2. (10 opptil 30) med lærer
Aktiviteter av forskjellig karakter
Se læringsressurser

Siste samling utdeling kursbevis og evaluering med lærer

Arbeidsmåte

  • Veiledning med instruktør/lærer
  • Instruksjon med lærer
  • Gruppearbeid
  • Demonstrasjon
  • Praktisk trening/arbeid

Et godt tips vil være å legge opp samlinger slik at de inneholder både teori og praksis. Alle timene er med lærer.

Lenker til eksempler på kursprogram

Program og aktiviteter bør være lokalt tilpasset og forankret. Hør også gjerne med naboforeninger om hva som er populært i akkurat deres område. Ta hensyn til årstid.

Tips til aktiviteter:
https://www.njff.no/organisasjon/Sider/Jakt--og-fiskeskole.aspx?menuid=5

Krav til lærer/instruktør

Erfaring fra kursvirksomhet
Kunne jobbe med og være rollemodell for barn og unge
Ønske om å dele jakt- og fiskeglede med andre
Politiattest https://www.njff.no/organisasjon/sider/njff-og-politiattest.aspx?menuid=5

Læringsressurser

Link til praktiske hjelpemidler

https://www.njff.no/organisasjon/Last%20ned%20organisasjonsmateriell/Barn%20og%20ungdom/Jaktskytterskolen%20&%20Jakt-%20og%20fiskeskolen.pdf

Tips til aktiviteter:
https://www.njff.no/organisasjon/Sider/Jakt--og-fiskeskole.aspx?menuid=5

https://www.njff.no/organisasjon/sider/barn-og-ungdom.aspx
https://www.njff.no/tema/ung/

Kvalifiserende/test/eksamen

Kursbevis skrives ut til alle deltagere som fullfører

Eventuelle merknader

Jakt- og fiskeskoler (JOFS) er en flott måte å få med nye barn og unge inn i friluftslivet. Dette er også et satsingsområde for NJFF og det gis støtte til etablering av slike skoler. Det oppfordres til å ta deltagerbetaling (symbolsk) da det ofte oppleves som mer seriøst. Prisdifferensier gjerne på de som er medlem av NJFF og de som ikke er medlem av NJFF.
For å få tilskudd fra Studieforbundet må minimum tre deltakere ha fylt 14 år eller fylle 14 år i løpet av året.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.