378 Sveisekurs

Godkjent for 8-15 timer  |  3-5 deltakere

Mål, læringsmål

 • Lære sikkerhet, sikre arbeidsmetoder og effektiv arbeidsteknikk ved sveising
 • Få innblikk i valg av materiell og arbeidsredskap

Målgruppe og forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper.
Målgruppe er ungdom og voksne med interesse for å lære forming av f.eks. enkle hagefigurer

Kursinnhold

 • Innføring i bruk av sveiseutstyr
 • Innføring i sikkerhetsutstyr
 • Lære om forskjellige sveiseapparater
 • Materiell lære
 • Trene på riktig strømtilførsel til sveisetråd
 • Skissere stativer, skulpturer eller hagefigurer
 • Lære å bruke sveisepistolen riktig

Arbeidsmåte

 • Instruksjon med lærer
 • Praktisk trening/arbeid

Starter med lærer, stort fokus på sikkerhet. Øver sammen med lærer, fortsetter deretter på egen hånd.

Lenker til eksempler på kursprogram

Finnes flere internettvideoer som gir enkel innføring

Krav til lærer/instruktør

Lærer må ha god kunnskap om sikkerhet, arbeidsform og utstyr.

Læringsressurser

Verksted med utstyr for sveising.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.