375 Grunnkurs i birøkt del 1, teoretisk grunnlag

Godkjent for 30-40 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Målet med kurset er at deltaker skal bli i stand til å stelle bier selvstendig og få de de grunnkunnskapene som trengs for å begynne på Grunnkurs i birøkt del 2, praktisk grunnlag.

Læringsmål for del 1 er:

 • Lære om birøkt, bier som individer og samfunn
 • Innvirkning og betydning av moderne birøkt i landbruk og miljø
 • Farer for sykdommer og forebygging
 • HMS og KSL i landbruket

Målgruppe og forkunnskaper

Alle som er interessert i natur, miljø og bier

Kursinnhold

Dag 1: Bifolket, individ og samfunn
Lære om samfunnet som enhet
Lære om ulike individer, biologi, utvikling og betydning i samfunnet
Raser og egenskaper
Moderne biavl
Lære om noen av de ulike kubedelene

Dag 2: Miljø og trekkgrunnlag
Samspill med miljøet. Birøkteren som miljøverner. Hvordan påvirker biene miljøet og andre insekter?
Kjenne til lokale klimaforhold. Hvordan påvirker været biene?
Trekkforhold i forhold til utviklingen i kuben. De viktigste trekkplantene gjennom året.
Plassering av bigården. Bievennlige planter

Dag 3: Lover og samfunnsmessige rammebetingelser
Kunnskap om gjeldende relevante lover og regler, forskrift om birøkt, honningforskrift.
Kjenne til Norges Birøkterlag, Honningcentralen og Mattilsynet.
Støtteordninger. Studieforbundet natur og miljø.
Kunnskap om norsk birøkt generelt.

Dag 4: Grunnutstyr i birøkt, planlegging og sikkerhet
Kjenne til norske mål, materialer og alternativer
Forskjellig utstyr
HMS. Ergonomisk og sikker stell av bier
Oppbygning av en kube, røyk/melkesyre mm

Dag 5: Voksbehandling
Rammer og byggevoks. Spikre og trå rammer, smelte inn byggevoks, vokskretsløp og hygiene, innsmelting, rensing, voksmøll, desinfisering av rammer og utstyr
Bygge vokssmelter og vokspresse selv (teori)
Sortering av tavlelageret

Dag 6: Formering og kontroll
Svermetid. Svermer, avleggere, skakesvermer.
Formering av bifolk og dronninger. Hvordan blir de sterke og vitale?

Dag 7: Honning
Honningforskriften
Høsting og røring av honning
Sortshonning, kondisjonering av biene til å samle bare en sort
Vandring og lusehonning
Biologi og livssyklus av lus

Dag 8: Sykdommer og farer
Bisykdommer og farer
Varroa destructor
Hygiene og forebyggende tiltak
Forsikring

Dag 9: Andre biprodukter
Høsting og behandlig av propolis, pollen, dronninggelé og apilarnil
Betydning og virkning av disse produktene
Salg

Dag 10: Oppsummering og veien videre
Økologisk birøkt,
KSL
Bbirøkt som næring, mm.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Læringsressurser

Boken "Ingarsi's" birøkt av Roar Ree Kirkevold. Heftet "mitt første år som birøkter". Egne læremidler i perm, verktøy til demonstrasjon, modeller og Power-Point presentasjoner.

Eventuelle merknader

Det vil bli tatt en liten test etter hver økt, både for å repetere det som er gjennomgått og for å kunne følge opp om det er punkter som må forklares og utdypes igjen.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.