373 Vintersåing av stauder, økologisk kjøkkenhage og beskjæring.

Godkjent for 15-21 timer  |  3-15 deltakere

Mål, læringsmål

 • Hvordan lage egne stauder gjennom å vinterså
 • Hvordan få en økologisk kjøkkenhage
 • Hvordan beskjære busker og trær for best mulig resultat

Målgruppe og forkunnskaper

De som har interesse for hage, ingen forkunnskaper nødvendig.

Kursinnhold

 • VINTERSÅING AV STAUDER (3-4 timer)
  Forelesing og praktisk utførelse, hvilke stauder, hvordan så, gjennomførelse og gjennomgang av videre prosess for å lykkes.

 • ØKOLOGISK KJØKKENHAGE (3-4 timer)
  Forelesning om økologisk kjøkkenhage, jord, planter, hvordan unngå sykdom/skadedyr m.m.

 • BESKJÆRING (3-4 timer)
  Hvilket utstyr trenger man, hva bruker man hvor, hva kan/skal/bør beskjæres om våren. Praktisk gjennomføring.

 • ØKOLOGISK KJØKKENHAGE (3-6 timer)
  Forelesing fortsetter. Eventuelt besøk i økologisk kjøkkenhage.

 • BESKJÆRING (3-4 timer)
  Beskjæring på høsten. Hva kan/skal/bør beskjæres på høsten. Praktisk gjennomføring

Arbeidsmåte

 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid
 • Studiesirkel (delvis med lærer)

Kurset kan gjennomføres over samlinger.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Det er krav om at kursholder har god kunnskap om det aktuelle temaet for den enkelte samling. Samlingene vil bli ledet av faglærte eller ivrige amatører med god erfaring.

Læringsressurser

 • Presentasjoner
 • Bøker
 • Div. materiale for å så frø
 • Utstyr til beskjæring

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.