372 Oppdretterseminar

Godkjent for 10-14 timer  |  20-50 deltakere

Mål, læringsmål

Primært gi oppdrettere/hannhundeiere kunnskap om avl, problematikk, verktøy, fôring, anatomi, fysiologi m.m. Dette bør gjøre en oppdretter/hannhundeiere bedre rustet til å ta de rette valgene vedr. avl på sine hunder.

Målgruppe og forkunnskaper

Målgruppe: Oppdrettere, hannhundeiere, medlemmer som er spesielt interessert i avl og oppdrett.
Forkunnskap: Fortrinnsvis personer som har drevet med avl, eller som allerede innehar en teoretisk kompetanse innen avl og oppdrett. I tillegg personer som ønsker kompetanse innen dette.

Kursinnhold

• HD-Index. Hvordan bruker vi dette og hva det er basert på.
• Fertilitet. Brunstkontroll og fruktbarhet hos hund
• Forsikring i praksis - slik fungerer din forsikring
• Agria Breeder Profiles - hvordan forstå og tolke tallene
• Hva ligger til grunn for oppbygging av næringsinnhold i hundefôr?
• Styrke, koordinasjon og balanse hos hund

Arbeidsmåte

  • Forelesning
  • Diskusjon

På seminaret vil det bli lagt vekt på kunnskap via forelesning, samt diskusjoner om de tema som til en hver tid er gjennomgått.

Lenker til eksempler på kursprogram

Norsk Kennel Klub: HD-seminar 29. august 2017 med bl.a. Frode Lingaas:
https://www.youtube.com/watch?v=7k9yWhxiy-o&t=192s

https://vxhjfgef7i3ilwkt2jy54o2r-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/11/oppdretterseminar-januar-2020.pdf

Krav til lærer/instruktør

De skal ha spisskompetanse innen de områdene de skal forelese om.

Læringsressurser

Powerpoints fra foredragene på seminaret.

Kvalifiserende/test/eksamen

Ingen eksamen, da dette er ment som både et grunnleggende og et videreutviklede informasjons kurs innen avl og oppdrett.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.