358 Apportkurs

Godkjent for 10-16 timer  |  5-10 deltakere

Mål, læringsmål

Lære om grunnferdigheter som fører til en rask apport uten tygging.

Målgruppe og forkunnskaper

Kurset passer for nybegynnere som ønsker å lære hunden å apportere.

Kursinnhold

Apport er en øvelse som brukes i lydighet, bruks, redningshund, jakt og for å aktivisere familiehunden.

 • Hvordan lære hunden å holde apportbukken
 • Hvordan lære hunden å bære apportbukken
 • Hvordan lære hunden å gripe og plukke opp apportbukken
 • Hvordan lære hunden kommandoen "apport"
 • Hvordan lære hunden å hente apportbukken
 • Videreutvikling - generalisering

Alt dette gir hundeeier et godt grunnlag for å jobbe videre med øvelser etter endt kurs.

Arbeidsmåte

 • Forelesning
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Øvelsen apport gjennomgås med teori og demonstrasjoner.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

NKK instruktør

Læringsressurser

Alle må selv ha med halsbånd, kobbel, godbiter, leksaker, klikker og vann til egen hund.
Elektroniske presentasjoner
Kursdeltagerne kan gjerne få tilsendt informasjon om klikker slik at de kan på forhånd kan introdusere klikker for hunden sin.Dette for at hunden skal forstå den type form for belønning.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.