355 Planteskilt av keramikk

Godkjent for 10-22 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Lære å lage egne planteskilt ved å kjevle leire og trykke eller skrive plantenavn på.
Tørke, brenne og glasere skiltene.

Målgruppe og forkunnskaper

Ingen forkunnskaper er nødvendig.

Kursinnhold

Første samling
1. Bestemme hvilke planter man vil lage skilt til
2. Bearbeide leiren
3. Kjevle og skjære ut skilt
4. Tørke sakte

Andre samling
5. Eventuelt glasere
6. Brenne skiltene

Arbeidsmåte

  • Veiledning med instruktør/lærer
  • Instruksjon med lærer
  • Praktisk trening/arbeid
  • Studiesirkel (delvis med lærer)

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Kunnskap om keramikk

Læringsressurser

Kurset må holdes i et keramikkverksted med tilgang til leire, stempel og glasur.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.