3325 Aktivitetsleder

Mål:

Å lære opp Aktivitetslederen i sitt samarbeide med styret, og hans/hennes ansvar for planlegging og gjennomføring av aktiviteter når klubben treffes. Aktivitetene skal være inkluderende, og med varierende fysiske og psykiske utfordringer som passer godt til de forskjellige aldersgruppene.

Målgruppe:

Seniorer i 4H

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Kreativ utfoldelse

Stikkord:

Få i gang en idémyldring. Aktivitetslederne skal tømme hodet for "gammelt" stoff, og gi hjernen plass til nytt.

Arbeidsform:

Improvisasjon

Problemstillinger:

Hvordan snu "jeg vet ikke" til "klart jeg kan" ?

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Planlegging av en aktivitetsøkt

Stikkord:

Rammer for gjennomføringen. Hvem, hva, hvor, hvordan, hvorfor. Når, budsjett. Hva kreves av utstyr?

Arbeidsform:

Demonstrasjoner, instruksjoner, rollespill, diskusjon, gruppeoppgave

Problemstillinger:

Hvorfor planlegger vi i forkant av hendelsen?

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Plan B

Stikkord:

En aktivitetsleder må være forberedt på at noe uventet oppstår. Evne til å handle uten lang betenkningstid er viktig i slike situasjoner. Man må hele tiden være i forkant av problemene, man må ha en Plan B å gå til. Ofte er denne mulig å tenke seg til før man virkelig trenger den.

Problemstillinger:

"Cd-spilleren funker ikke!" "Ballpumpa er ødelagt" "Noen glemte å skrive ut papirene"

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Inkludering, kjenne forsamlingen, intime grenser

Stikkord:

Noen liker fotball, andre liker kortspill. Aktivitetslederen må kjenne klubben godt for å vite om de forskjellige behov og ønsker som finnes. For noen er det veldig kjekt med kos og klem, men for andre er det helt utenkelig.

Arbeidsform:

Rollespill, improvisasjon,

Problemstillinger:

"Jeg vil, men tør ikke!" Sjenert eller utadvendt eller begge deler? Hvor går grensen mellom et lite smil og uskyldig flørt?

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Generalprøve og evaluering

Stikkord:

Lag en aktivitet med utgangspunkt i de fire første samlingene. Gjennomfør den (hvis mulig) etter beste evne for de andre på kurset. Evaluering i etterkant

Arbeidsform:

Praktisk trening, gruppeoppgaver

Litteratur/materiell for deltakerne:

Heftet "Arbeid i klubbstyret". Lover og vedtekter i Norske 4H. Heftet "Kursinstruktøren"

Krav til lærer/instruktør:

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Heftet "Arbeid i klubbstyret". Lover og vedtekter i Norske 4H. Heftet "Kursinstruktøren"

Opplegg for evaluering:

Eget system